14 psychology positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  /cns Division for Psychology The division has about 70 employees, many of which work with the Clinical Psychology Program (CPP). The division host 15 research groups representing a wide variety of pre

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  ://www.ki.se/doctoral . Research group We welcome applications for a PhD position in cognitive and affective neuroscience/experimental psychology at the department of Clinical Neuroscience (division

 • Karolinska Institutet | 9 days ago

  ) financial management, and (g) responsibility for meeting all project milestones. Entry requirements PhD in Psychology or related discipline. Experience with project management. Familiarity with biomarker

 • Karolinska Institutet | 9 days ago

  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika...

 • Karolinska Institutet | 12 days ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 430 miljoner kronor per år. Arbetet på institutionen...

 • Karolinska Institutet | 29 days ago

  (e.g. indicators of psychological and physiological stress, and associated biomarkers). Collectively, the work will use a rich array of data, including cognitive, psychological, clinical and

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener...

 • Karolinska Institutet | 3 months ago

  -arc.se/) is one of the divisions at the NVS Department, but is located close to KI Campus-Nord in Stockholm. The Aging Research Center is a multidisciplinary academic environment, representing psychology

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och drygt 220 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 430 miljoner kronor per år. Arbetet på institutionen...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  databases and performing statistical analyses are mandatory as well as advanced written English, some knowledge in Swedish is positive. A background in psychology, behavioral sciences or medical sciences is

Enter an email to receive alerts for psychology Jobs