16 psychology positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 6 hours ago

  Avdelning Emotional Mental Imagery Lab (EMIL) for psychological treatment development Vi välkomnar ansökningar till en postdoktor-tjänst på deltid till Emily Holmes forskargrupp. Arbetet i

 • Karolinska Institutet | about 6 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | about 6 hours ago

  , psychological and pharmacological parameters in psychosis. Knowledge about the current care of psychosis is also mandatory. Documented knowledge in advanced statistics, handling of databases and scientific

 • Karolinska Institutet | 28 days ago

  virtual reality technology). We have access to two state-of-the-art 3-Tesla MRI scanners and one MEG scanner at the Karolinska Institutet. The ideal candidate will have expertise in experimental psychology

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska...

 • Karolinska Institutet | 16 days ago

  -for-doctoral-education Skills and personal qualities The applicant should have a degree in medicine, psychology, sociology, statistics, natural sciences or similar studies at advanced level. The applicant should

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  Master's Degree in neuroscience or similar, or an MD/psychology-degree. A clinical background in psychiatry including psychosis is of benefit but not necessary. The candidate should previously have conducted

 • Karolinska Institutet | 2 months ago

  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad...

 • Karolinska Institutet | 23 days ago

  , imaging methods, and registry studies. The activities are multidisciplinary and include medical research and research in the specialty engines psychology, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy

 • Karolinska Institutet | 3 months ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

Enter an email to receive alerts for psychology Jobs