330 Business positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 9 days ago

  KI:s utbildning och forskning. Avdelning Post-Contract Office är en del av avdelningen för lednings- och forskningsstöd. Avdelningen arbetar för att bygga och underhålla KI:s relationer med svenska och

 • Karolinska Institutet | 2 months ago

  KI:s utbildning och forskning. Avdelning Post-Contract Office är en del av avdelningen för lednings- och forskningsstöd. Avdelningen arbetar för att bygga och underhålla KI:s relationer med svenska och

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  på att arbeta i ekonomisystemet Unit4 Business World (Agresso). Arbetsuppgifterna består bland annat av: Fakturahandläggning Leverantörshandläggning Support avseende elektronisk fakturahantering

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  : Gedigen kunskap om utbildningsystem och skolmiljö i Sverige. Erfarenhet av deltagande i projekt med hälsofrämjande innehåll/syfte. Mycket god erfarenhet av användning av Microsoft Office paket (Word

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad...

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska...

 • Karolinska Institutet | 7 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 18 days ago

  hanterar MS Office-paketet utan svårigheter. Tidigare erfarenhet av arbete med personaladministration på universitet eller högskola är meriterande. Du ska ha en förmåga att självständigt planera och driva

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad...

 • Karolinska Institutet | 7 days ago

  annan relevant disciplin. Du ska ha erfarenhet av att arbeta på labb med ovan nämnda analysmetoder, samt erfarenhet av elektroniska loggböcker för att dokumentera och analyserna goda kunskaper i Office

Enter an email to receive alerts for Business Jobs