Business Development Manager

Updated: about 1 month ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Med sin unike faglige kompetanse kan BI skreddersy program for videreutdanning tilpasset enhver organisasjon. Som Business Development Manager vil du være med på å utvikle BI som strategisk læringspartner og tjenesteleverandør for kompetanseutvikling i store nasjonale og internasjonale selskaper. Du vil få jobbe med mange spennende prosjekter, og arbeide tett med BIs forskere og professorer i utviklingen av utdanningsprogrammene.

BI Executive Corporate skal over de neste årene ha fokus på prosjekter innen privat sektor. Du vil bli del av et team som jobber med komplekse tjenestesalg mot denne sektoren.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Sammen med øvrige ansatte kartlegge og identifisere potensielle kundeprospekter
 • Sammen med teamet utarbeide strategier for hvordan BI Corporate kan øke sin markedsandel innen privat sektor
 • Initiere kontakt og drive salgsprosessene gjennom
 • Lede og utvikle samarbeidet med sentrale nøkkelpersoner hos kunden og internt i BI
 • Følge opp inngåtte avtaler slik at det skapes gode forutsetninger for videre vekst
 • Løpende følge opp, evaluere og utvikle prosesser

Vi ser etter en som har:

 • Utdanning på høyere nivå
 • Erfaring fra strategisk salg
 • Erfaring fra konsulentbransjen
 • Erfaring fra lange salgsprosesser

Vi ønsker en person som er:

 • Initiativrik
 • Dyktig til å drive frem prosesser
 • Teamorientert
 • God til å kommunisere, bygge nettverk og skape gode relasjoner

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe strategisk med kompetanseutvikling og komplekse, interessante salgsprosesser
 • Stor grad av frihet til å definere egne prosjekter i store selskaper
 • Tilgang til høy faglig kompetanse fra Norges største handelshøyskole
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • Mulighet for å benytte BIs utdanningsprogrammer
 • Mulighet til å være med på å forme egen arbeidshverdag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Normert 35-timers arbeidsuke
 • 5 ukers ferie i tillegg til fri i romjulen og påskeuken

Stillingen rapporterer direkte til Business Development Director, Tom Lindtein og er plassert i stillingskategori V i BIs administrative stillingsstruktur.

Søknad må inneholde kort søknadstekst, cv og relevante vitnemål. Attester vil evt. etterspørres senere.


View or Apply

Similar Positions