369 sweden positions

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Ekonomiserviceenheten vid universitetsförvaltningens...

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska...

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 8 days ago

  ). Vi har även startat ett stort nationellt genetiskt samarbetsprojekt som kallas Genomic Aggregation Project in Sweden, GAPS, där målet är att sammanfoga svenska genomvida genetiska data från så många

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad...

 • Karolinska Institutet | 16 days ago

  countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI. Persons who are resident in Sweden and/or have carried out all or part of

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Vid Karolinska Institutets campus i Solna uppförs ett nytt forskningshus som invigs 2018 – Biomedicum. Syftet med detta hus är att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under ett tak i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och...

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Avdelning På Astrid Fagraeus Laboratorium (AFL) inom Komparativ Medicin bedrivs biomedicinsk forskning med flera olika djurslag såsom möss, råttor, kaniner, marsvin, grisar och apor. Vi söker nu en djurtekniker för att komplettera vårt kompetenta och serviceinriktade team på...

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230...

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs