370 sweden positions

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  projects and to interact well with others in the research group. Scholarships for carrying out postdoctoral research may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention

 • Karolinska Institutet | 22 days ago

  Institution Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning grundat på koncepten folkhälsa och epidemiologi. Institutionen har omfattande internationella samarbeten inom sina tre profilområden global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Vi...

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  lab at Karolinska Institute and Ludwig Institute, Sweden, seeks postdoctoral fellows, to work on molecular mechanisms of oxygen sensing and cancer. Our research concerns the mechanisms of how disruption

 • Karolinska Institutet | 23 days ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) är en av 22 institutioner vid Karolinska Institutet. Vi bedriver forskning och undervisning inom huvudområdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som...

 • Karolinska Institutet | 10 days ago

  two nodes, one based at KI in Stockholm, Sweden and the other in Hong Kong, located in Science Park, Shatin. The Hong Kong node will include four research groups, initially consisting of a total of 20

 • Karolinska Institutet | 27 days ago

  equal priority if special grounds exist. A scholarship for the pursuit of postdoctoral studies may be awarded to a person who comes from a country outside of Sweden, and whose intent is to stay in Sweden

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Enheten för inköp och upphandling är en del av...

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs