66 Materials-Science positions in Sweden

 • Karolinska Institutet | 6 days ago

  , experience and skills: Completion of a PhD or an equivalent degree in Bioengineering/Biomedical engineering, Chemistry, Material Science or related disciplines. A strong publication record in peer reviewed

 • Karolinska Institutet | 5 days ago

  leveranser av material och djur. Du kommer även att ha hand om tvätt. Tunga lyft förekommer. Kvalifikationer Du ska vara utbildad djurtekniker. Erfarenhet av liknande arbete på en försöksdjursavdelning är

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  allergi, med särskild inriktning på mastcell biologi, leukotriener och andra mediatorer.  Från enheten koordineras ChAMP projektet, med finansiering bl a av AstraZeneca-Science for Life Laboratory Joint

 • Karolinska Institutet | about 12 hours ago

  -for-doctoral-education . Skills and personal qualities Applicants should have a masters degree in statistics, biostatistics or a related science and have an interest in statistical and simulation methods in

 • Karolinska Institutet | 17 days ago

  allergisjukdom samt användning av dessa system i större kliniska material där statistisk bearbetning och sammanställning av data ingår. Arbetet kommer till viss del att bedrivas i samverkan med Science for Life

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  molekylär och cellulär cancerforskning. Gruppen har utvecklat en metod kallad Cellular Thermal Shift Assay (CETSA, Martinez Molina, Science 2013 41;84), en ny biofysikalisk teknik vilken kan användas för att

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  to translating new materials for medical use, the Li group focuses on engineering functional surfaces for medical implants and developing biomolecules as therapeutics. We are seeking a highly motivated

 • Karolinska Institutet | 24 days ago

  bevara och nybilda frisk aortaklaffsvävnad. Forskningsstudierna är prospektiva och inkluderar insamling av kliniskt såväl som experimentellt material för analys av matrixstrukturer och relevanta celltyper

 • Karolinska Institutet | 19 days ago

  inflammatory diseases. Division The Molecular Vascular Medicine group focused on the therapeutic and biomarker potential of non-coding RNAs in vascular disease. The team utilizes unique human biobank material

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  to translating new materials for medical use, the Li group focuses on engineering functional surfaces for medical implants and developing biomolecules as therapeutics. We are seeking a highly motivated

Enter an email to receive alerts for Materials-Science Jobs