250 research jobs available in Sweden

 • Karolinska Institute | 2 days ago

  Swetox är ett akademiskt centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena kemikalier, hälsa, miljö, d.v.s. toxikologiska vetenskaper. Bakom verksamheten står elva svenska universitet. Swetox är ett nationellt centrum med potential att ta fram ny kunskap som ska bidra till ett kemikaliesäkert samhälle, en hållbar miljö och bättre hälsa. Swetox Södertälje utgör navet i...

 • Stockholm University | 3 days ago

  Three Research Fellows at Swedish Toxicology Sciences Research Center (Swetox), Karolinska Institutet. KI´s reference numbers – see below. Deadline for applications: December 1, 2014. Swetox – Swedish Toxicology Sciences Research Center – is a unique newly established center for multidisciplinary research and education in toxicology and related sciences. The center is a collaboration between...

 • Karolinska Institute | 4 days ago

  Postdoctoral research fellow in software engineering enabling computational analysis of neurodegenerative diseases Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Computational medicine unit Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper....

 • Swedish University of Agricultural Sciences | 7 days ago

  Post-doc in the area of computational genetics Department of Animal Breeding and Genetics For two projects on genomic selection we seek a numerically strong post-doc for simulation studies and field data analysis. The first project aims at combining data collected in voluntary milking systems in dairy cattle with whole-genome sequence data imputed from a low-density SNP chip. The second...

 • Karolinska Institutet (KI) | 7 days ago

  Postdoctoral Research Fellow in in Molecular Neuroscience with focus on Neurotrauma Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Add to My Favorites The Department of Clinical Neuroscience (CNS) conducts research and education in the field of...

 • KTH Royal Institute of Technology | 8 days ago

  Job posted by universitypositions (22/10/2014 12.10) Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More KTH in Stockholm is the largest and oldest technical university in Sweden. No less than one-third of Swedens technical research and engineering education...

 • Karolinska Institute | 9 days ago

  Postdoctoral Research Fellow in in Molecular Neuroscience with focus on Neurotrauma Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är indelad i fem sektioner som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 380 anställda och därutöver drygt 200 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 380 miljoner kronor. Arbetet...

 • KTH Royal Institute of Technology | 10 days ago

  KTH in Stockholm is the largest and oldest technical university in Sweden. No less than one-third of Sweden’s technical research and engineering education capacity at university level is provided by KTH. Education and research spans from natural sciences to all branches of engineering and includes architecture, industrial management and urban planning. There are a total of almost 11,500 first...

 • Karolinska Institute | 14 days ago

  Postdoctoral research fellow in Biochemical Toxicology Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik...

 • Karolinska Institute | 14 days ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden. Division We are seeking a highly...

Enter an email to receive alerts for Anything