258 research jobs available in Sweden

 • Karolinska Institute | 5 days ago

  Work description A postdoctoral position in Digital Image Processing is available from January 2015 in the newly established Bienko’s Laboratory for Single-Cell Quantitative Biology of the Nucleus. The Bienko’s group will work at the leading edge of research on chromosome organization and gene expression regulation, developing and applying state-of-the-art quantitative methods to measure DNA...

 • Lund University | 5 days ago

  Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More We are currently looking for a highly motivated postdoc with a strong background in cancer genetics. The lab focuses on identifying genetic variants that predispose for blood disorders. This project will...

 • Karolinska Institute | 6 days ago

  Postdoctoral fellow in heart regeneration (scholarship) Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) CMB är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter tre tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi, Cellbiologi, samt Infektion och...

 • Karolinska Institute | 6 days ago

  Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 450 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Huddinge, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika...

 • Karolinska Institutet (KI) | 9 days ago

  Postdoctoral position in Kidney Disease Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More Add to My Favorites A postdoctoral position in Kidney Disease at Karolinska Institute (KI) / AstraZeneca (AZ) Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC), Stockholm,...

 • Karolinska Institute | 16 days ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på...

 • Karolinska Institute | 16 days ago

  Postdoctoral research fellow in single cell transcriptomi Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Rheumatology research unit Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i enheter som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och...

 • Lund University | 16 days ago

  Marie Curie Actions. More 'HR Excellence in Research' logo awarded to institutions actively implementing the European Charter and Code for Researchers. More European Research Council. More A post-doctoral research fellow position is available in the Stem Cell and RNA Biology laboratory of Cristian Bellodi at the Lund Stem Cell Center. Our group studies the molecular mechanisms by which...

 • Karolinska Institute | 25 days ago

  Swetox är ett akademiskt centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena kemikalier, hälsa, miljö, d.v.s. toxikologiska vetenskaper. Bakom verksamheten står elva svenska universitet. Swetox är ett nationellt centrum med potential att ta fram ny kunskap som ska bidra till ett kemikaliesäkert samhälle, en hållbar miljö och bättre hälsa. Swetox Södertälje utgör navet i...

 • Stockholm University | 26 days ago

  Three Research Fellows at Swedish Toxicology Sciences Research Center (Swetox), Karolinska Institutet. KI´s reference numbers – see below. Deadline for applications: December 1, 2014. Swetox – Swedish Toxicology Sciences Research Center – is a unique newly established center for multidisciplinary research and education in toxicological sciences. The center is a collaboration between eleven...

Enter an email to receive alerts for Anything