28 sweden positions

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Avdelning Kliniken för Oral rehabilitering bedriver utbildning inom protetik. Arbetsuppgifter Tjänsten innefattar att vara klinisk handledare till tandläkarstudenter, hålla föreläsningar, utföra demonstrationer samt göra terapiplaneringar för tandläkarstudenter. Du kommer även att utföra...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI. Individuals who are resident in

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Avdelningen för klinikstöd Avdelningen arbetar med att på olika sätt stödja klinikerna vid universitetstandvården. I stödfunktionen ingår dentalverkstad, sterilcentral, inköp, IT-support av journalsystem, reception, patientkassa samt stöd till vår studentklinik. Arbetsuppgifter Som receptionist...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare,...

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  Avdelning Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 430 verksamma medarbetare, varav 100 doktorander, 50 postdoktorer och 26...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även...

 • University of Huddersfield | Huddersfield, England | 1 day ago

  provision, testing and commissioning of radio frequency equipment for the European Spallation Source (ESS) particle accelerator. The ESS is currently under construction in Lund in Sweden and will be one

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och...

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  län Country Sweden Reference number 2-3858/2017 Contact Union representative Published 28.Aug.2017 Last application date 25.Sep.2017 11:59 PM CET Return to job vacancies

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs