72 sweden positions

 • Karolinska Institutet | 8 days ago

  other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI. Persons who are resident in Sweden and/or have carried out all

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  Avdelning Karolinska Institutet har gett Komparativ medicin i uppdrag att ta hand om dagens och utveckla framtidens försöksdjursverksamhet. Vi söker nu tre djurtekniker till våra djurhus Retzius och FysFarm. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av skötsel av möss och råttor i IVC och öppna...

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Tjänsten är placerad på Studieadministrativa enheten vid...

 • Karolinska Institutet | about 1 hour ago

  Avdelning Wallenberg är ett av flera djurhus som ligger under institutionen Komparativ Medicin. Wallenbergs djurhus blev inflyttningsklart våren 2012 och har plats för ca 16 000 burar. På djurhuset finns 4 olika barriärer baserade på djurens hälsostatus med ca 19 djurtekniker. Vi är installerade...

 • Karolinska Institutet | about 1 hour ago

  Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har...

 • Karolinska Institutet | 8 days ago

  Karolinska Institutet Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid...

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  position longer than 6 months Contract type Full time First day of employment In agreement City Solna County Stockholms län Country Sweden Reference number 2-3624/2017 Contact Union representative Published

 • Karolinska Institutet | about 1 hour ago

  two nodes, one based at KI in Stockholm, Sweden and the other in Hong Kong, located in Science Park, Shatin. The Hong Kong node will initially include four research groups, consisting of a total of 20

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs