12 sweden positions

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Avdelning Kliniken för Oral rehabilitering bedriver utbildning inom protetik. Arbetsuppgifter Tjänsten innefattar att vara klinisk handledare till tandläkarstudenter, hålla föreläsningar, utföra demonstrationer samt göra terapiplaneringar för tandläkarstudenter. Du kommer även att utföra...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI. Individuals who are resident in

 • University of Huddersfield | Huddersfield, England | 1 day ago

  provision, testing and commissioning of radio frequency equipment for the European Spallation Source (ESS) particle accelerator. The ESS is currently under construction in Lund in Sweden and will be one

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  län Country Sweden Reference number 2-3858/2017 Contact Union representative Published 28.Aug.2017 Last application date 25.Sep.2017 11:59 PM CET Return to job vacancies

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare,...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Vår verksamhet Vi utbildar tandläkare och tandhygienister, forskar och bedriver specialistutbildning och erbjuder behandlingar av specialisttandläkare. Vi är organiserade i två enheter, institutionen för odontologi och universitetstandvården. Total är vi är ca 250 anställda, 500...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  . The research group is also associated with the National Infrastructure for Biological Mass Spectrometry (www.bioms.se ) that provides MS-support in whole Sweden. The Cancer proteomics Mass spectrometry group

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för neurovetenskap utgörs av ett antal forskningsgrupper som studerar olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekten omfattar ett brett spektrum av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  The Department of Biosciences and Nutrition performs research and education in areas of medical science including bioorganic chemistry, molecular endocrinology, cancer biology, functional genomics, systems biology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology, and nutrition. The...

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs