199 Medical Sciences positions in sweden

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  to translating new materials for medical use, the Li group focuses on engineering functional materials for medical implants and developing biomolecules as therapeutics. We are seeking a highly motivated

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Avdelning Karolinska Institutet har gett Komparativ medicin i uppdrag att ta hand om dagens och utveckla framtidens försöksdjursverksamhet. Vi söker nu tre djurtekniker till våra djurhus Retzius och FysFarm. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av skötsel av möss och råttor i IVC och öppna...

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  Avdelning Wallenberg är ett av flera djurhus som ligger under institutionen Komparativ Medicin. Wallenbergs djurhus blev inflyttningsklart våren 2012 och har plats för ca 16 000 burar. På djurhuset finns 4 olika barriärer baserade på djurens hälsostatus med ca 19 djurtekniker. Vi är installerade...

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC) is established to further accelerate research in stem cell biology, biomedical engineering, biotechnology, and regenerative medicine. MWLC operates

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. 37 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har...

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  activities of the department are research, doctoral education and undergraduate education for medical and biomedical students. The research has three main profiles: allergy, cardiovascular medicine and

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  activities of the department are research, doctoral education and undergraduate education for medical and biomedical students. The research has three main profiles: allergy, cardiovascular medicine and

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | 8 days ago

  Karolinska Institutet Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid...

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  . The department has eight divisions where of which Clinical Chemistry is one. The department has about 250 employees and has an annual turnover of approximately 260 million SEK. The department is extensively

Enter an email to receive alerts for Medical Sciences Jobs in sweden