57 Materials Science positions in sweden

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  to translating new materials for medical use, the Li group focuses on engineering functional materials for medical implants and developing biomolecules as therapeutics. We are seeking a highly motivated

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  , experience and skills: Completion of a PhD or an equivalent degree in Bioengineering/Biomedical engineering, Chemistry, Material Science or related disciplines. A strong publication record in peer reviewed

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning Tjänsten är placerad på Studieadministrativa enheten vid...

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  arbeta för förbättrad kunskap, diagnostik och behandling av tumörsjukdomar hos barn. BTB samlar in biologiskt material från barn med tumörsjukdomar, lagrar och karakteriserar insamlat tumörmaterial samt

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med...

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  for undergraduate courses in Pathology, Oncology and Forensic Medicine for medical students, as well as for Tumor biology courses for biomedicine students and Pathology courses for opticians. A doctoral position is

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Biblioteket servar i första hand KIs ca 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, ett i Solna och ett i...

 • Örebro University | 33 minutes ago

  Ref no: ORU 2.2.1-02573/2017 Subject area The position is within economics. Background Örebro University School of Business has a long tradition of research and education in economics, statistics

 • Karolinska Institutet | 9 days ago

  kommunikation av forskningsfinansieringsmöjligheter och webbpublicering. Kvalifikationer Du skall ha doktorsexamen, gärna med postdoktoral erfarenhet. Du bör ha bakgrund inom Life science-området och ha god

 • Karolinska Institutet | about 16 hours ago

  Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom...

Enter an email to receive alerts for Materials Science Jobs in sweden