1,608 positions in sweden

Sort by

Refine Your Search

 • Karlstad University | Sweden | about 4 hours ago

  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en...

 • KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla...

 • Uppsala University | Sweden | about 5 hours ago

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang...

 • Uppsala University | Sweden | about 5 hours ago

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang...

 • Karolinska Institutet | Sweden | about 21 hours ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Avdelning HR-avdelningen ansvarar för det övergripande HR-arbetet...

 • Uppsala University | Sweden | about 5 hours ago

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang...

 • Lund University | Sweden | about 11 hours ago

  Subject description Wireless connectivity in cars is no longer mainly about traditional infotainment. The use of wireless communication in vehicles is growing rapidly and is a key technology to increase road safety and efficiency. For accurate performance predictions, it is necessary to consider...

 • University of Lund | Sweden | about 12 hours ago

  Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 400 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition. LTH...

 • Information about the department The physics department has a very broad and interdisciplinary profile including activities driven by fundamental questions and curiosity as well as by societal needs and development. The interdisciplinary activities at the Physics department are manifested in its...

 • University of Gothenburg | Sweden | about 20 hours ago

  The Section for Epidemiology and Social Medicine (EPSO) has broad and complementary research profiles including both epidemiologic and qualitative methods. Research areas include obesity, health-related lifestyle factors, social inequalities, social structures and social factors in health and...

Enter an email to receive alerts for Jobs in sweden