276 sweden positions at Karolinska Institutet

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Avdelning Kliniken för Oral rehabilitering bedriver utbildning inom protetik. Arbetsuppgifter Tjänsten innefattar att vara klinisk handledare till tandläkarstudenter, hålla föreläsningar, utföra demonstrationer samt göra terapiplaneringar för tandläkarstudenter. Du kommer även att utföra...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI. Individuals who are resident in

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Avdelningen för klinikstöd Avdelningen arbetar med att på olika sätt stödja klinikerna vid universitetstandvården. I stödfunktionen ingår dentalverkstad, sterilcentral, inköp, IT-support av journalsystem, reception, patientkassa samt stöd till vår studentklinik. Arbetsuppgifter Som receptionist...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare,...

 • Karolinska Institutet | 2 days ago

  Avdelning Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 430 verksamma medarbetare, varav 100 doktorander, 50 postdoktorer och 26...

 • Karolinska Institutet | 4 days ago

  electrophysiology and/or neuroanatomy is now available in the Neuro-plasticity group (Dr. K. Ampatzis) at Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. Duties We are looking for one highly motivated researcher with

 • Karolinska Institutet | 14 days ago

  may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI. Persons who are resident in

 • Karolinska Institutet | 14 days ago

  communication skills. Entry requirements Scholarships for carrying out postdoctoral research may be granted to persons living in other countries who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden

 • Karolinska Institutet | 10 days ago

  who come to Sweden with the intention of only staying in Sweden for all or part of their postdoctoral education at KI. Persons who are resident in Sweden and/or have carried out all or part of

 • Karolinska Institutet | 3 days ago

  Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander....

Enter an email to receive alerts for sweden Jobs