279 Business positions at Karolinska Institutet

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  erbjuda strategiskt och operativt stöd till universitetsledningen. Enheten är indelad i tre funktioner: Ledningsstöd, Development Office (DO) och Näringslivssamverkan, och består av ett tiotal medarbetare

 • Karolinska Institutet | about 1 month ago

  KI:s utbildning och forskning. Avdelning Post-Contract Office är en del av avdelningen för lednings- och forskningsstöd. Avdelningen arbetar för att bygga och underhålla KI:s relationer med svenska och

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  and a passion for education, entrepreneurship and innovation, especially in the medical and health care field. Duties Develop and lead PhD level courses with focus on entrepreneurship, lean business

 • Karolinska Institutet | about 2 months ago

  på att arbeta i ekonomisystemet Unit4 Business World (Agresso). Arbetsuppgifterna består bland annat av: Fakturahandläggning Leverantörshandläggning Support avseende elektronisk fakturahantering

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Avdelningen för klinikstöd Avdelningen arbetar med att på olika sätt stödja klinikerna vid universitetstandvården. I stödfunktionen ingår dentalverkstad, sterilcentral, inköp, IT-support av journalsystem, reception, patientkassa samt stöd till vår studentklinik. Arbetsuppgifter Som receptionist...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare,...

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Avdelning Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet i Solna bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har drygt 430 verksamma medarbetare, varav 100 doktorander, 50 postdoktorer och 26...

 • Karolinska Institutet | 17 days ago

  både svenska och engelska. Du har mycket goda kunskaper i Office-paketet och har vana från arbete i datasystem och från webpublikation. Tidigare erfarenheter från arbete i internationella miljöer är

 • Karolinska Institutet | about 3 hours ago

  Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander....

 • Karolinska Institutet | 1 day ago

  Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning. Kommunikationsavdelningen vid Karolinska Institutet har en...

Enter an email to receive alerts for Business Jobs