276 positions at Karolinska Institutet in Sweden

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för neurovetenskap utgörs av ett antal forskningsgrupper som studerar olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekten omfattar ett brett spektrum av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  At the Department of Oncology-Pathology basic, translational and clinical research and educational activities related to cancer is carried out. Approximately 300 people from over 40 nations are currently working at the department. 37 research groups with various cancer research profiles are...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Avdelning Kliniken för Oral rehabilitering bedriver utbildning inom protetik. Arbetsuppgifter Tjänsten innefattar att vara klinisk handledare till tandläkarstudenter, hålla föreläsningar, utföra demonstrationer samt göra terapiplaneringar för tandläkarstudenter. Du kommer även att utföra...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare,...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  The Department is organized in 10 divisions: Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Endocrinology, Pediatric Surgery, Neuropediatrics, Pediatric Oncology, Neonatology, Reproductive Endocrinology, Neuropsychiatry (KIND), Reproductive and Perinatal Health. The divisions have separate...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  The Department of Biosciences and Nutrition performs research and education in areas of medical science including bioorganic chemistry, molecular endocrinology, cancer biology, functional genomics, systems biology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology, and nutrition. The...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  At the Department of Physiology and Pharmacology we teach and conduct internationally acclaimed, high-quality research in Physiology, Pharmacology, Anesthesiology and Intensive care. We have around 400 employees, 30 research groups, and 90 doctoral students. Our research fields include cellular...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  The Department of Laboratory Medicine consists of 9 divisions and is active in many areas of Laboratory Medicine. The department is involved in advanced basic scientific, clinical and epidemiological research. The department is one of the largest departments of education at Karolinska...

 • Karolinska Institutet | about 9 hours ago

  Vår verksamhet Vi utbildar tandläkare och tandhygienister, forskar och bedriver specialistutbildning och erbjuder behandlingar av specialisttandläkare. Vi är organiserade i två enheter, institutionen för odontologi och universitetstandvården. Total är vi är ca 250 anställda, 500...

Enter an email to receive alerts for Jobs in Sweden