2 positions at Stockholm University of the Arts in sweden

  • Stockholm University of the Arts | Sweden | about 2 months ago

    Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning...

  • This page is aimed at you who want to claim right of priority to re-employment according to the applicable rules in 25 § and 27 § of lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) [in English‐ the Employment Protection Act]. A condition for the right of priority is that you have been employed by...

Enter an email to receive alerts for Jobs in sweden