Học bổng bậc đại học tại trường Oxford, tại Anh Quốc

Updated: over 5 years ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Trường đại học Oxford cấp học bổng bậc đại học cho sinh viên từ các nước thu nhập thấp bao gồm Việt Nam, có hoàn cảnh chính trị hay tài chính khó khăn, hoạc không đủ điều kiện học tập, hoặc không thể đi học tại nước họ.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế, bậc đại học ở tất cả các ngành nghề trừ Y học.

Tiêu chí lựa chọn: Học bổng dành cho sinh iveen có thành tích học tập suất sắc. Lý do tài chính và xa hội là một trong những yếu tố lựa chọn ứng cử viên.

Sinh viên được học bổng phải quay trở lại nước sau khi hoàn thành khóa học.

Học bổng kéo dài 3 đến 4 năm tùy thuộc vào khóa học. Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt và vé máy bay khứ hồi mỗi năm. 

HowToApply:

Cách nộp đơn:

Học sinh phải nộp hồ sơ xin nhập học vào trường và đã được nhận vào học. Sau đó sinh viên phải nộp đơn riêng biệt xin học bổng.

Trong đơn xin học bổng phải trả lời hai câu hỏi:

  • Tại sao bạn lại xin học bổng này và nó có ý nghĩa như thế nào với sự nghiệp của bạn
  • Khóa học của bạn tại Oxford sẽ đem lại lợi ích gì cho cộng đồng của bạn.

View or Apply

Similar Positions