Học bổng bậc đại học ASEAN tại trường đại học quốc gia Singapore

Updated: over 5 years ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Trường đại học quốc gia Singapore cung cấp học bổng đại học ASEAN (AUS) cho sinh viên quốc tế với thành tích học tập suất sắc và hoạt động ngoại khóa nổi bật.

Sinh viên ứng tuyền là công dân các nước Đông Nam Á.

Học bổng bao gồm miên học phí toàn phần và chi phí sinh hoạt $5800 đô Sing một năm. Học bổng được trao cho tối thiểu toàn bộ khoác học đại học tại trường đại hoc quốc gia Singapore.

Toàn bộ sinh viên Singapore và sinh viên quốc tế theo học dưới sự hỗ trợ tài chính của bộ giáo dục Singapore phải ở lại làm việc cho công ty Singapore ít nhất 3 năm sau khi tốt nghiệp. 

HowToApply:

Cách nộp đơn xin học bổng: Ứng cử viên được lựa chọn và gọi đi phỏng vấn trực tiếp qua đơn xin nhâp học trường NUS. Ứng cử viên không phải nộp đơn xin học bổng riêng. Liên hệ website của trường để biết thêm chi tiết. 

View or Apply

Similar Positions