Học bổng bậc đại học ASEAN tại trường đại học kỹ thuật Nanyang Singapore

Updated: about 5 years ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Học bổng bậc đại học ASEAN cung cấp trong toàn bộ khoác học với điều kiện sinh viên được cấp học bổng phải có kết quả học tập tốt theo yêu cầu và đại đức tốt tuân thủ theo quy định của trường.

Giá trị học bổng:

  • Miễn hoàn toàn học phí của khóa học
  • Cộng thêm chi phí sinh hoạt $5800 đô Sing một năm
  • Không có yêu ràng buộc nào khác ngoài việc  kết thúc khóa học sinh viên sẽ ở lại làm tối thiểu 3 năm tại Singapore

Tiêu chí tuyển chọn:

  • Học bổng dành cho sinh viên các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam ( ngoại trừ Singapore)
  • Học sinh theo học bậc đại học ở các ngành ngoại trừ ngành Hóa Sinh và Y học Trung Quốc hoặc khóa học liên kết với trường Georgia của Mỹ.
  • Học sinh phổ thông có thành thích học tập suất sắc.
  • Có năng khiếu và khả năng làm lãnh đạo, quản lý. 
HowToApply:

Cách nộp đơn học bổng: nộp đơn trực tiếp trên trang website của trường: https://wis.ntu.edu.sg/pls/webexe/SCHLR_appl.login 

Học sinh phải nộp đơn xin vào học tại trường trước khi nộp đơn xin học bổng.  

View or Apply

Similar Positions