Väitöskirjatutkija (4-6 paikkaa), johtamisen ja talouden tiedekunta / Doctoral Researcher ...

Updated: 16 days ago
Deadline: 08 Nov 2020

-Please read English text below-

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä.

Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmassa koulutetaan hallintotieteiden, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden tohtoreita. Tohtoriohjelmassa on avoinna väitöskirjatutkijan rahoitettuja tehtäviä.  

Tehtävänkuvaus

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on:

 • suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmassa ja
 • osallistua lisäksi opetustoimintaan sekä muihin määriteltyihin tehtäviin.

Edellytykset

Tehtävään valittavalta edellytämme

 • ylempää korkeakoulututkintoa sekä
 • ennen työsuhteen alkamista myönnettyä jatko-opinto-oikeutta hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelmaan sekä hyväksyttyä opinto- ja tutkimussuunnitelmaa.

Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus, jota arvioidaan esitetyn tutkimus- ja opintosuunnitelman ja aiemmissa opinnoissa osoitetun menestyksen perusteella. Näytöt väitöskirjatyön etenemisestä ja/tai tieteellisestä julkaisemista ovat eduksi.

Tehtävää täytettäessä otetaan huomioon myös hakijan aikaisempi päätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn saama rahoitus. Etusijalla ovat ne hakijat, jotka ennen hakuajan päättymistä eivät ole saaneet päätoimista työskentelyä mahdollistavaa rahoitusta neljää vuotta.

Tarjoamme

Tehtävä täytetään aikaisintaan 1.1.2021 alkaen ja määräaikaisesti enintään neljän vuoden kaudeksi. Työsuhteen kesto määräytyy väitöskirjatyön vaiheen perusteella. Tehtävässä on työehtosopimuksen mukainen koeaika.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 2-4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Tehtävästä saatu ansio kasvaa palkkausmallin mukaisesti väitöskirjatyön edetessä.
Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä: www.tuni.fi/toihin

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 8.11.2020klo 23.59.

Liitä hakemukseesi (yhtenä pdf-tiedostona):

 • ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin  mukaisesti, sisältäen tiedon milloin opinto-oikeus tohtoriopintoihin on saatu
 • julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti
 • tutkimus- ja opintosuunnitelma, joka sisältää väitöskirjatyön aikataulun
 • tarkka selvitys väitöskirjatutkimusta varten aiemmin saaduista apurahoista tai selvitys aiemmasta työsuhteesta valtakunnallisessa tutkijakoulussa tai vastaavassa

Lisätietoja

Professori Lili-Kihn, tohtoriohjelmavastaava, lili.kihn@tuni.fi , puh. 050 318 5984.

Hallintopäällikkö Sari Saastamoinen, sari.saastamoinen@tuni.fi

Salla Jortikka, HR-asiantuntija, salla.jortikka@tuni.fi

*************************************

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution.

In the Doctoral Programme in Administrative Sciences, Business Studies and Politics, students can complete the doctoral degrees of Doctor of Administrative Sciences, Doctor of Science (Econ./Business Adm.), Doctor of Social Sciences or Doctor of Philosophy. We have fully funded Doctoral Research (postgraduate student) positions open as follows:

Job description

Doctoral Researchers are expected to:

 • pursue a doctoral degree in one of the subjects of our doctoral programme.
 • participate in teaching and other defined tasks. 

Requirements

Applicants are expected to: 

 • have a Master's degree or equivalent from a university.
 • have been accepted to pursue a doctoral degree in the faculty’s doctoral programme before writing the contract.
 • present an approved study and research plan.

Successful candidates are selected on the level of scientific promise that they show. This will be evaluated on the basis of their study and research plans, their previous success in studies and merits in doing the doctoral thesis, and/or scientific publishing. Evidence of the progress of the doctoral dissertation and/or scientific publication is beneficial.

Priority will be given to applicants who have not received full-time funding for four years before the end of the application period. 

We offer

The doctoral researcher positions will be filled for a fixed-term period beginning on January 1st, 2021 at the earliest. The position will be filled for the maximum of four years. The duration of employment is defined on the basis of the research phase. A trial period (of six months) applies to all our new employees. 

The salary will be based on both the job demands and the employee's personal performance in accordance with the University Salary System. The position of Doctoral Researcher is placed on the job demand level on level 2-4 (the demand level chart for the teaching and research staff). In addition, employees will receive performance-based salary. Our incentive salary system for Doctoral Researchers ensures salary increases based on the progress of the doctoral degree and thesis.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, several restaurants on campus, and excellent sports facilities on campus. Please read more about working at Tampere University.

We invite you to be a part of a vibrant, active and truly international research community. Interdisciplinarity is highly encouraged, as it allows you to expand your research network and exposes you to new perspectives and ideas to solve complex research problems and pursue novel research findings. We have a strong commitment to the highest level of scientific research and the provision of high-quality doctoral education.

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system by 23:59 EEST (20:59 UTC, GMT+3) on November 8, 2020. Applications must include the following documents in a pdf-file:

 • Curriculum Vitae according to TENK template , including the date when you received your study right towards a doctoral degree in our doctoral programme. 
 • Your research and study plan including a time schedule for your doctoral dissertation project.
 • A list of your publications according to Finnish Academy of Finland
 • A detailed account of grants received for doctoral dissertation research and previous employment at Finnish research schools or other similar positions.

More information 

For more information about the positions, please contact:

Professor Lili Kihn, Head of doctoral programme, lili.kihn@tuni.fi

Head of Administration Sari Saastamoinen, sari.saastamoinen@tuni.fi

Salla Jortikka, HR specialist, salla.jortikka@tuni.fi


Application period starts: 2020-10-13 14:00Application period ends: 2020-11-08 23:59


View or Apply

Similar Positions