Học bổng Eramus Mundus Action 2 Asian Regional

Updated: about 5 years ago
Deadline:

Học bổng danh cho sinh viên các nước châu Á (Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, The Philippines, Vietnam) để theo học, giảng dạy và nghiên cứu tại các nước châu Âu.

Học sinh và nghiên cứu sinh có thể lựa chọn các bậc học (đại học, thác sỹ, tiến sỹ, sau đại học, nghiên cứu viên) và ngành nghề khác nhau tại các trường đại học liên kết ở châu Âu.

Giá trị học bổng:

Học bổng bao gồm chi phí đi lại, chi tiêu hàng tháng và bảo hiểm.

Mức chi tiêu hàng tháng:

·  Đại học: 1000 EURO

·  Thạc sỹ: 1000 EURO

·  Tiến sỹ: 1500 EURO

·  Sau tiến sỹ: 1800 EURO

·  Nhân viên khác: 2500 EURO

Ngành học bao gồm:

·  Nông nghiệp

·  Kiến trúc và quy hoạc đô thị

·  Kinh tế , quản lý

·  Giáo dục và đào tạo

·  Kỹ thuật, công nghệ

·  Địa lý

·  Luật

·  Hóa học

·  Tự nhiên

·  Xã hội

·  Các ngành học khác

Tiêu chí đăng tuyển:

·  Người nộp đơn là công dân các nước châu Á lựa chọn bao gồm Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, The Philippines, Vietnam.

·  Ứng cử viên không được định cư, học hay làm việc tại các nước châu Âu quá 12 tháng trong vòng 5 năm trờ lại tính từ thời điểm nộp đơn.

·  Ứng cử viên chưa từng nhận được học bổng nào trong dự án EMA2-STRAND1. Ứng cử viên phải thành thạo ngôn ngữ chính của khóa học tại trường đại học đăng ký. 

HowToApply:

Hồ sơ nộp trực tuyến qua trang mạng chính của dự án. Thông tin thêm tại http://www.areas.polito.it/application

View or Apply

Similar Positions