Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa

Updated: 8 months ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är indelad i tio enheter, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.


Avdelning
Vid enheten för reproduktiv hälsa bedrivs barnmorskeutbildning och forskning inom ämnesområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa som relaterar till sexualitet, graviditet, förlossning, tiden efter barnafödandet inklusive amning, nyföddhetsperioden, fertilitetsreglering inklusive abort samt förebyggande åtgärder relaterat till sexuell ohälsa i såväl svenskt som globalt perspektiv. Undervisande personal består av adjunkter, lektorer och professorer. Ett flertal doktorander och postdoktorer är knutna till enhetens forskargrupper.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att planera, organisera och leda kurser samt bedriva teoretisk och klinisk undervisning och utföra examinationer. I arbetet ingår även att utvärdera givna kurser och utveckla nya kurser och arbetsformer.

Kvalifikationer
Den sökande skall vara barnmorska, inneha minst magisterexamen och vara väl meriterad i pedagogik. Särskilt aktuell erfarenhet inom förlossningsvård är ett krav och erfarenhet från olika vårdmiljöer är meriterande. Vidare bör sökande vara väl skickad att leda och organisera undervisning på avancerad nivå. Forskning inom normalförlossning är meriterande liksom genomgången kurs i vuxenpedagogik och/eller medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio ).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork. 

Information lämnas av enhetschef Helena Lindgren, helena.lindgren@ki.se, tel 0733-442599.


View or Apply

Similar Positions