Sterilbiträde, vikariat

Updated: 3 months ago

Institutionen för odontologi finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård av specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom odontologin under flera decennier.


Avdelningen för klinikstöd
Avdelningen arbetar med att på olika sätt stödja klinikerna vid universitetstandvården. I stödfunktionen ingår sterilcentral, dentalverkstad, inköp, IT-support av journalsystem, patientkassa samt stöd till vår studentklinik. 

Arbetsuppgifter
Tjänsten som sterilbiträde innebär att arbeta på vår sterilcentral och arbetsuppgifterna omfattar bland annat rengöring, desinfektion, sterilisering och kontroll av tandvårds- och operationsinstrument. I arbetsuppgifterna ingår även att transportera instrument till och från avdelningarna samt skötsel av apparatur enligt gällande rutiner.  

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på sterilcentral eller liknande arbete. För att passa in i rollen som sterilbiträde hos oss ser vi att du är strukturerad, flexibel och fungerar bra i ett team. Du har förmåga att snabbt förstå och är intresserad av att lära dig nya saker. Du bör vara kulturellt medveten och känna dig bekväm i en mångkulturell miljö eftersom Karolinska institutet har medarbetare från hela världen. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personliga egenskaper. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


View or Apply

Similar Positions