Projektledare

Updated: 4 months ago
Deadline: 03 Jun 2019

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.


Swedesd är ett forsknings- och utvecklingscentrum för utbildning för hållbar utveckling (ESD). Med utgångspunkt i de globala utmaningarna som wicked problems, d v s problem som är unika och svåra att konceptualisera, förutse och lösa, utgör Swedesd en forskningsbaserad lärandemiljö som bidrar med metoder och verktyg för transformativt lärande vid Uppsala universitet, i Sverige och i världen. Swedesd driver bland annat ESD Learning Lab vid Campus Gotland, utbildningar för lärarutbildare och universitetslärare i Uppsala, och forsknings- och utvecklingsprojekt i flera världsdelar.

 Arbetsuppgifter:

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att initiera och leda ett samverkansprojekt om transformativt lärande, de globala hållbarhetsmålen och naturvetenskap med utbildningssektorn inom Region Gotland, liksom av att delta i akademisk undervisning och undervisningsplanering. Du rapporterar direkt till SWEDESDs föreståndare.

 Kvalifikationskrav:

Du har doktorsexamen eller motsvarande akademiska meriter. Du har stor vana vid att leda och driva projekt, liksom av forskningsbaserad undervisning på grund- och avancerad nivå. Du har dokumenterade avancerade kunskaper om naturvetenskap, didaktik och utbildning och lärande för hållbar utveckling (ESD), och är insatt i dagens lokala, nationella och globala hållbarhetsutmaningar. Du talar och skriver flytande svenska och engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom samarbetsförmåga och initiativförmåga. Det är viktigt att du är relativt självgående, prestationsorienterad och serviceinriktad.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-08-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-12-31

Anställningens omfattning: 30 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndare Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 3 juni 2019, UFV-PA 2019/1735.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ .


View or Apply

Similar Positions