Postdoktor till enheten för kardiovaskulär epidemiologi

Updated: 4 months ago

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.


Avdelning

Enheten för kardiovaskulär epidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet är en av IMMs större enheter och fokuserar på epidemiologisk forskning om inflammatoriska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och reumatoid artrit. Den pågående forskningen beträffande riskfaktorer för utveckling av reumatoid artrit fokuserar på både genetiska och miljömässiga faktorer. Vi rekryterar nu en Post Doc som kommer att arbeta i vår grupp tillsammans med professor Lars Alfredsson.


Arbetsuppgifter

Tyngdpunkten i forskningen är att kombinera stora mängder molekylär, register och miljöinformation i sökandet av potentiella sjukdomsmekanismer om sjukdomen reumatoid artrit. En potentiell kandidat kommer att genomföra epidemiologisk forskning inriktad på att undersöka bakomliggande genetiska faktorer respektive miljöfaktorer i kliniska- och registerbaserade material, samt skriva vetenskapliga artiklar.


Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Den sökande skall ha en doktorsexamen i och erfarenhet av att arbeta med stora datakällor.

Grundläggande kunskaper i genomik och programmering (Java, C, bash osv) är nödvändig samt att ha erfarenhet av att arbeta med statistikprogram som R och Plink.

Kandidaten förväntas analysera data, skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultaten. Den sökande måste kunna arbeta inom ett team men samtidigt vara oberoende nog att formulera nya hypoteser och kritiskt granska resultaten. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Övriga kvalifikationer för denna position är enligt följande:

 • Ha erfarenhet av programmering som Java, C och med Linux
 • Ha erfarenhet av registerbaserad forskning, gärna med register för inflammatoriska sjukdomar.
 • Ha erfarenhet av att arbeta med genetiska epidemiologiska data rörande inflammatoriska sjukdomar.
 • Dessutom är det meriterande om den sökande har erfarenhet av maskininlärning och dataintensiva analysmetoder.

  Ansökningsförfarande

  Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
 • Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
 • Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


  View or Apply

  Similar Positions