Postdoktor inom området Notchsignalering i vaskulärbiologi

Updated: 7 months ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi.


Avdelning
Prof. Lendahls grupp bedriver forskning inom området vaskulärbiologi, med ett särskilt fokus på en molekylär signalmekanism som kallas Notchsignalering. För att bedriva denna forskning använder vi oss av en rad experimentella teknologier, inklusive studier av olika transgena musmodeller, reportergenanalys, 3D-mikroskopianalys (CLARITY) samt transkriptomanalys med RNA-sekvensering. Det övergripande målet är att förstå hur normal och felaktigt reglerad Notchsignalering fungerar vid vaskulär differentiering respektive vaskulär sjukdom.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av studier av Notchsignalering, framför allt i transgena musmodeller där olika celltyper i kärlsystemet kan identifieras genom specifika uttryck av fluorescenta reportergener och renas fram med FACS-tekniker. Vidare utför vi storskalig transkriptom-analys av kärlsystemets olika celltyper. Vi bedriver också analys av kärlsystemets artitektur med hjälp av ljusmikroskopiska tekniker för 3D-visualisering av vävnad (sk CLARITY-teknik). I alla dessa studier ligger vårt forskningsfokus på Notchsignalering, och vilka konsekvenser olika mutationer i Notchsignaleringsvägen har på kärlsystemets utveckling och homeostas.


Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Vi ser dock gärna att kandidaten har avlagt doktorsexamen under de senaste tre åren. Dokumenterad erfarenhet av analys av Notchsignalering i olika experimentella system är ett krav. Tidigare erfarenhet av analys av reportergenaktivitet i transgena musmodeller, FACS-tekniker för framrening av specifika cellpopulationer, transkriptomanalys (RNA-seq) samt CLARITY-teknik är meriterande. Därutöver förväntas att den sökande har tidigare erfarenhet av grundläggande molekylärbiologiska metoder såsom western blot-analys, PCR samt cellodling. Arbetsspråket är engelska och därför är goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift, ett krav.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  • Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
  • Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum)
  • Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


    View or Apply

    Similar Positions