Postdoktor i omvårdnad

Updated: 2 months ago

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 11 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Flemingsberg, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika ämnesområden.


Avdelning
Sektionen för omvårdnad har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom omvårdnad. Utbildning bedrivs på grund- (sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och på forskarutbildningsnivå. Sektionen har ett 90-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter
Den postdoktorala anställningen är knuten till forskargruppen ICare http://ki.se/nvs/icare som bland annat testar effekter av att använda en interaktiv app för patienter med cancer under och efter behandling. Vi har flertalet randomiserade kontrollerade studier som pågår och flera som är i planeringsfasen. Arbetsuppgifter inom ramen för tjänsten omfattar medverkan i såväl planering som utförande av studierna, att bearbeta och analysera forskningsdata samt medverka i olika typer av publikationer. I tjänsten finns, efter överenskommelse, även möjlighet till att utveckla egna idéer.  I forskargruppen finns fyra doktorander, två postdoktorer samt tre seniora forskare. Anställningen avser 1 år med möjlighet till förlängning.

Kvalifikationer
Behörig för anställning som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, allmäntjänstgöring eller föräldraledighet. Totalt kan avräknas upp till ett år för ovanstående efter uppvisande av intyg. Sökande som ännu inte har disputerat måste bifoga ett intyg från disputationskommitté eller motsvarande med ansökan. Krav är färdighet såväl muntligt som skriftligt i det svenska och engelska språket. God samarbetsförmåga är viktigt då projekten innebär kontakter inte bara i forskargruppen utan med patienter och kliniker i vårdverksamheten. Utbildning som legitimerad sjuksköterska är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  • Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
  • Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


    View or Apply

    Similar Positions