Legitimerad arbetsterapeut för arbete med en föräldraskapsstödjande insats

Updated: about 2 months ago

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.


Avdelning
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism).


Arbetsuppgifter
Vi kommer under hösten 2017 att ta fram en målgruppsanpassad föräldraskapsstödjande insats för föräldrar med diagnos ADHD. Insatsen är tänkt att bestå av två parallella delar: en gruppbaserad beteendeterapeutisk föräldrautbildningsdel och en arbetsterapeutisk del som i stort syftar till att underlätta den praktiska familjevardagen, minska risken för stress och skapa förutsättningar för faktisk, praktisk implementering av nya föräldrafärdigheter.

Vi söker nu dig som i egenskap av legitimerad arbetsterapeut vill ta ansvar för samt driva utveckling och sammanställning av insatsens arbetsterapeutiska delar. Du kommer därutöver att utgöra en av två behandlare i insatsens beteendeterapeutiska föräldrautbildningsdel, när den för första gången testas tillsammans med målgruppen. Du kommer hela tiden att jobba i nära samarbete med projektets arbetsgrupp, med projektansvarig forskare och med samordnande psykolog. Vi anställer dig i egenskap av legitimerad arbetsterapeut, men din befattning kommer formellt att vara ”samordnare”.

I arbetsuppgifterna ingår bl a att: med grund i aktuell forskning, evidens och beprövad erfarenhet ta fram och sammanställa riktlinjer och material för insatsens arbetsterapeutiska del; ta fram och sammanställa ett arbetsterapeutiskt bedömningsunderlag för t ex inklusion, planering och uppföljning; (efter metodutbildning) vara delaktig som en av två behandlare i samband med en första pilotutvärdering av insatsens beteendeterapeutiska föräldrautbildningsdel; bearbeta framtagna riktlinjer och material i samarbete med såväl projektets arbetsgrupp som föräldrar ur målgruppen. Vår förhoppning är att efter det initiala utvecklingsarbetet (d.v.s. de 4 månader projektanställningen avser) kunna gå vidare med en pilot-utvärdering av insatsen som helhet - och hoppas att du är intresserad av att vara delaktig i detta såväl som i den slutgiltiga bearbetningen och sammanställningen av insatsen i en strukturerad manual.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av arbetsterapeutiskt arbete mot vuxna med diagnos ADHD. Erfarenhet av arbete med föräldraskapsstödjande insatser samt arbetsterapeutiskt arbete med föräldrar som har ADHD i syfte att underlätta familjevardagen är meriterande. Du ska ha god kunskap om arbetsterapeutiska bedömningsinstrument och god erfarenhet av arbete med effektiva, väl beprövade metoder för utveckling och implementering av vardagsunderlättande strategier och kognitivt stöd.

Då du i nära samarbete med projektets arbetsgrupp och samordnande psykolog kommer att vara både delansvarig och drivande i utveckling, sammanställning och administrerande av en föräldraskapsstödjande insats för föräldrar med diagnos ADHD hoppas vi att du: har en god förmåga till samt uppskattar såväl nära samarbete som självständigt arbete; har intresse för och/eller erfarenhet av målgruppsanpassning, metodutveckling, forskning och/eller sammanställning av information, material och riktlinjer i text; är kreativ, initiativrik samt har en god förmåga till såväl relationsskapande som administration och tidsdisponering; har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift; är van vid arbete med hjälp av och/eller kommunikation via webbplattformar och appar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Projektanställningen är tänkt att pågå på 50 % under september - december 2017 (möjlig förlängning under 2018). Vår förhoppning är att efter det initiala utvecklingsarbetet (d.v.s. de 4 månader projektanställningen avser) kunna gå vidare med en pilot-utvärdering av insatsen som helhet - och hoppas att du är intresserad av att vara delaktig i detta såväl som i den slutgiltiga bearbetningen och sammanställningen av insatsen i en strukturerad manual.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Intervjuer kan komma att ske kontinuerligt under ansökningsperioden.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


View or Apply

Similar Positions