Handläggare till Ledningskansliet, Development Office

Updated: 9 days ago

Universitetsförvaltningen stödjer Karolinska Institutets institutioner och ledning. Universitetsförvaltningens mål är att ge god service och bidra med professionell och effektiv administration till KI:s utbildning och forskning.


Enhet

Ledningskansliet är en enhet inom Avdelningen för lednings- och forskningsstöd vid Karolinska Institutets universitetsförvaltning. Enhetens centrala uppdrag är att erbjuda strategiskt och operativt stöd till universitetsledningen. Enheten är indelad i tre funktioner: Ledningsstöd, Development Office (DO) och Näringslivssamverkan, och består av ett tiotal medarbetare.

DO har det strategiska och operativa ansvaret för Karolinska Institutets framgångsrika fundraisingarbete, som sedan 2005 genererat mer än en och en halv miljard kronor i privata donationer från privatpersoner, stiftelser och företag, i Sverige och internationellt. I detta bistår DO:s medarbetare Karolinska Institutets ledning och forskare med kvalificerat stöd i initiering och långsiktig utveckling av befintliga och nya relationer.


Arbetsuppgifter

Som handläggare vid DO bidrar du till att upprätthålla goda relationer med Karolinska Institutets externa intressenter och donatorer. Dina arbetsuppgifter inkluderar planering, organisering, handläggning och kommunikation i samband med externa kontakter och möten, liksom administrativ uppföljning och dokumentation av pågående projekt. Du kommer i ditt arbete ha frekventa kontakter med olika företrädare för Karolinska Institutets verksamheter, och med externa intressenter såväl i Sverige som internationellt. Arbetet präglas tidvis av ett högt tempo och korta deadlines vilket ställer stora krav på flexibilitet och förmåga till samarbete. Du rapporterar till chefen för Ledningskansliet.


Kvalifikationer

Personen vi söker ska:

 • ha flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter gärna inom statlig myndighet,
 • ha en högskoleutbildning som är relevant för arbetsuppgifterna,
 • ha mycket god stilistisk förmåga och obehindrat kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • ha dokumenterat god administrativ förmåga,
 • vara en kvalificerad avancerad användare av Officepaketet,
 • ha god förmåga att arbeta självständigt och proaktivt och att kunna strukturera arbetet.

Personliga egenskaper

Du ska:

 • ha god samarbetsförmåga,
 • ha hög social kompetens och relationsskapande förmåga,
 • ha förmåga att hantera strategisk information, och kunna planera, analysera, strukturera och prioritera,
 • vara flexibel och stabil och trivas med ett tidvis mycket högt arbetstempo,
 • ha hög integritet med väl grundade och tydliga värderingar.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.


Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


View or Apply

Similar Positions