Forskningssköterska

Updated: about 8 hours ago

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns


Avdelning
Med hjälp av avancerad bildteknik kan hjärnans funktion undersökas hos friska försökspersoner och
patienter med neurologiska eller psykiska sjukdomar. Positronemissionstomografi (PET) är en bildteknik
som används för att undersöka biomarkörer för hjärnans signalsubstanser. Detta ger möjlighet att
optimera behandling med såväl etablerade som nya läkemedel. Dessa principer tillämpas inom olika
forskningsprojekt samt i ett omfattande samarbete mellan PET-gruppen vid Karolinska Institutet och
olika läkemedelsföretag.

Arbetsuppgifter
En central uppgift är att tillsammans med försöksledaren ansvara för planering, förberedelser och
praktiska moment vid prekliniska och kliniska PET undersökningarna. Forskningsprojekten bygger på samarbete mellan flera olika yrkeskategorier och förutsätter ofta samverkan med vårdenheter och med prekliniska/kliniska forskningsenheter vid läkemedelsindustrin. Förmåga till samarbete och samordning är därför av stor betydelse. Delar av arbetsuppgifterna kan utvecklas vidare efter personligt intresse.

Kvalifikationer
Leg. Sjuksköterska med specialistutbildning i anestesisjukvård. Vi söker dig med arbetslivserfarenhet av anestesi och som trivs att arbeta både självständigt och i team. Då vi arbetar i en mycket
internationell miljö är det ett krav att du kan uttrycka dig på engelska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.


View or Apply

Similar Positions