Forskningsassistent- en interventionsstudie inom skolor

Updated: about 2 months ago

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.


Avdelning

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder i samhället. Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och består av cirka 20 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett projektteam som genomför en implementeringsstudie inom skolor – med syfte att förebygga psykisk ohälsa bland anställda genom att förbättra skolans sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Studien genomförs av projektteamet tillsammans med skolledning och ansvariga för arbetsmiljö, t.ex. skyddsombud, arbetsledare och lärarrepresentanter. Du kommer att delta i datainsamling ute på skolor i Stockholm, Strängnäs och Skåne. I ditt arbete kommer du även stötta skolpersonal, ha telefonkontakt med deltagare och jobba med projektets databas. Arbetsuppgifterna förväntas utföras på ett självständigt sätt i dialog med projektgruppen. Kvällsarbete kan förekomma.

Kvalifikationer

En akademisk examen inom folkhälsa, hälsopedagogik, lärarexamen, beteendevetenskap, (organisations)psykologi eller liknande. Du behöver kunna tala och skriva flytande på svenska, vara noggrann och ha lätt för att kommunicera och motivera människor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med datainsamling och/eller varit involverad i forskningsprojekt. Det är en stor fördel ifall du har B-körkort eftersom resor förekommer i tjänsten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


View or Apply

Similar Positions