Forskarassistent i Neuroimmunologi och luftvägsinflammation

Updated: about 2 months ago

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.
CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning
Forskningsgruppen leds av professor Lars-Olaf Cardell, Enheten för Öron-, näsa- och halssjukdomar, CLINTEC. Gruppen har ett laboratorium på Campus Solna som nära samverkar med medarbetare på ÖNH kliniken på Karolinska sjukhuset. Forskningen som bedrivs är mångfacetterad och innefattar både grundvetenskaplig och kliniska frågeställningar inom allergi, astma och huvud- och halscancer. Det finns ett tydligt immunologiskt fokus med tonvikt på neuroimmunologi samt på innat och adaptiv integration.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är orienterad mot luftvägsinflammation (astma och allergisk rinit), med fokus på neuroimmunologiska mekanismer. I tjänster ingår att använda och vidareutveckla in vivo och ex vivo modeller för lungmekanistiska mätningar, odling av primära celler samt hantering av sedvanliga molekylärbiologiska tekniker för studium av cellbiologiska mekanismer.  Vidare kommer tjänsten att innefatta handledning av forskarstudenter, samt koordinerande kontakter med försökspersoner och sjukvårdspersonal.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.
Behörig skall också ha minst 3-års postdoktoral erfarenhet inom immunologi, helst neuroimmunologi, och ha publicerat inom detta område.

Behörig skall tala flytande engelska och behärska det svenska språket, då tjänsten innebär kommunikation med sjukvårdspersonal och försökspersoner.

Behörig skall ha erfarenhet inom:

  • In vivo forskning, specifikt lungmekaniksmätningar (t.ex. Flexivent eller organbad)
  • Odling av primära celler från människa och/eller djur, helst epitelceller och/eller nerver
  • Flödescytometri och andra immunologiska analyser (t.ex ELISA, Luminex, immunohistokemi)
  • Histologi och mikroskopering, gärna konfokal

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio ).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.


View or Apply

Similar Positions