Studiekonsulent

Updated: 4 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor til master og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar noen av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Handelshøyskolen BI søker en kvalitetsbevisst og serviceinnstilt person som studiekonsulent i Bacheloradministrasjonen.

Bacheloradministrasjonen ved Handelshøyskolen BI i Oslo er delt i fire enheter, Studentservice, Undervisningsservice, Søkerkontor samt Studentrekruttering og salg. I Enhet for studentservice har vi ledig stilling som studiekonsulent.

Enhet for studentservice har ansvaret for oppfølging av alle heltids bachelorstudenter ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Enheten er delt i en førstelinje som har ansvar for den daglige studentkontakten og en andrelinje som har ansvar for saker med tyngre saksbehandling. Denne stillingen vil ha arbeidsoppgaver tilknyttet andrelinje.

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være:

 • Behandling av innpass, fullførings- og gjenopptakssaker.
 • Behandling av opptakssaker.
 • Veiledning og oppfølging av søkere til 2. og 3. år.
 • Forberede klagesaker til behandling i Klagenemda.
 • Oppfølging av økonomisaker.
 • Annen administrativ saksbehandling.
 • Ansvar for å utvikle og forbedre rutiner i egen stilling.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Treårig universitets- eller høyskoleutdannelse.
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren.
 • God kjennskap til Universitets- og høyskoleloven.
 • Markedsorientert og kvalitetsbevisst.
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Erfaring fra bruk av CRM-systemer er en fordel.

Vi ser etter en medarbeider som kan bidra til at våre studieadministrative oppgaver holder høy kvalitet. Den som tilsettes må være selvstendig, strukturert og effektiv i sitt arbeid. Du må trives i en hektisk hverdag, men allikevel se viktigheten av nøyaktighet.

Stillingen fordrer at du kan sette deg inn i situasjonen til de som benytter våre tjenester. Arbeidsstedet vil være BI i Oslo (Nydalen) og det er ønskelig med en snarlig tiltredelse. Stillingen rapporterer til studiesjef Nils Øby, er plassert i stillingskategori III og lønnes etter kvalifikasjoner.


View or Apply

Similar Positions