Seniorrådgiver organisasjonsutvikling

Updated: 4 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor til master og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar noen av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


BI har høye ambisjoner for videreutvikling av forskning, utdanningsprogrammer, læringsprosesser og administrative tjenester og endringstakten er høy. Vi setter sterkere fokus på utvikling av organisasjonen, arbeidsprosesser, ledelse og samspill for å nå våre mål.  Vi vil derfor styrke vårt organisasjonsutviklingsteam med en erfaren organisasjonsutvikler. Personen vi søker har solid faglig kompetanse og erfaring med å realisere forretningsmessige mål gjennom endringsprosesser, omorganisering- og organisasjons-design.

Stillingen er nyopprettet og formålet er å sikre BI´s konkurransekraft og måloppnåelse gjennom:

 • Organisasjonsutvikling
 • Effektive endringsprosesser
 • Struktur og prosessarbeid

Konkrete arbeidsoppgaver vil være å:

 • Utvikle effektive virksomhets- og arbeidsprosesser knyttet til BIs strategi
 • Gjennomføre organisasjonskartlegging og –analyse
 • Fasilitere organisatoriske utviklingsprosjekter, organisasjonsdesign og omorganisering
 • Støtte ledere i omstillings- og endringsprosesser
 • Utvikle nye samarbeids- og samhandlingsformer

Seniorrådgiver OU vil få en rolle som faglig ansvarlig for omstilling og endringsprosesser. Rollen vil være en fasilitator og støtte linjeledere i arbeidet med omorganisering og strategisk omstilling.

Kompetansekrav/erfaring

Stillingen krever høyere utdanning på Masternivå. Fortrinnsvis innen psykologi, pedagogikk eller samfunnsfaglig retning. Alternativt Merkantile fag med tilleggsutdannelse innen organisasjonsutvikling.

Rett person har:

 • God prosesskompetanse og 7-10 års erfaring med organisasjonsutvikling
 • God forståelse for menneskelige reaksjoner i endringsprosesser, samt evner å møte disse konstruktivt

Det er ønskelig med:

 • Kompetanse og erfaring fra organisasjonsdesign
 • Erfaring med å jobbe med fagforeninger
 • Kunnskap om juridiske aspekter av endringsprosesser

Ønskede personlige egenskaper:

 • Tillitsvekkende og respektfull
 • Analytisk og forretningsorientert
 • Selvstendig og robust, evne til å jobbe effektivt under press
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner

Stillingen rapporterer til leder for enheten Kontinuerlig forbedring Nicole Ebbing og er plassert i stillingskategori V i BIs administrative stillingsstruktur.


View or Apply

Similar Positions