Seniorrådgiver - Learning innovation

Updated: about 2 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Seniorrådgiver - Learning innovation


Handelshøyskolen BI har høye ambisjoner om å levere studier og kurs med høy kvalitet.  Ny teknologi gir nye muligheter for mer fleksibel, dypere og raskere læring. Ny teknologi for læring krever en kontinuerlig utviklingsprosess med prøving og feiling for å finne de mest optimale løsningene som gir studentene bedre læringsopplevelser og økt læringsutbytte. På BI tester vi nå ut løsninger for kurskommunikasjon, chatbots og learning analytics.  Vi søker en person som kan tenke ut av boksen og som kan vise til gode resultater fra prosjekter og aktiviteter innen EdTech.

Stillingen som Seniorrådgiver Learning Innovation inngår i et engasjert og kompetent team i LearningLab som er BIs kompetansesenter for undervisning og læring.  LearningLab har 13 ansatte som leverer tjenester rettet mot BIs fagansatte innen læringsdesign, produksjon av digitale læringsressurser, pedagogisk kompetanseutvikling og rådgivning.  Senteret driver prosjekter og piloter med fokus på pedagogisk innovasjon gjennom digital teknologi.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede prosjekter og piloter knyttet til innovasjon gjennom ny læringsteknologi og digital didaktikk (EdTech-prosjekter)
 • Lede og implementere prosjekter for utvikling og produksjon av (digitale) innholdselementer/læringsressurser i samarbeid med faglig stab og produksjonsteam
 • Delta i kursutviklingsprosjekter i samarbeide med faglig stab
 • Gi råd om spørsmål rundt ny læringsteknologi til BIs ledelse, forretning og faglig stab

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet, minimum en mastergrad
 • Høy kunnskap om og praktisk erfaring med læringsteknologi og nye læringsformer
 • Solid erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid basert på læringsteknologi
 • Kunne vise til god gjennomføringsevne gjennom tidligere prosjekter/arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Kreativ og initiativrik, med evne til å ta eierskap i endrings- og utviklingsprosesser
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsnings- og beslutningsorientert
 • Du må fungere godt i team og like et høyt arbeidstempo

Stillingen rapporterer til leder for LearningLab Anne Swanberg, er plassert i stillingskategori V i BIs administrative stillingsstruktur og lønnes etter kvalifikasjoner.


View or Apply

Similar Positions