Seniorrådgiver Digital læring

Updated: 3 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


BI Executive Bachelor er en forretningsenhet med 25 ansatte som leverer rundt 100 ulike kurs i etter-og videreutdanningsmarkedet på bachelornivå.

Kurstilbudet leveres både som rene nettstudier og Blended Learning. Høy pedagogisk kvalitet og kontinuerlig utvikling av våre leveranser og konsepter er høyt prioritert. Vi søker etter en pedagog med solid erfaring fra digital læring som kan bidra til å styrke våre kursleveranser i samarbeid med faglig stab.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle, kvalitetssikre og implementere konsepter for BI Executive Bachelors kursleveranser, både nettbasert og Blended Learning
 • Lede prosjekter knyttet til ny læringsteknologi og digital didaktikk
 • Initiere og drive kompetansehevende tiltak for Blended Learning
 • Ansvar for Executive Bachelors summative og formative kursevalueringer
 • Samarbeide med faglig stab om utvikling av konkrete kurs og innholdselementer innen BI Executive Bachelors leveranser

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet, minimum en mastergrad
 • Solid erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og voksnes læring
 • Oppdatert kunnskap og praktisk erfaring med læringsteknologi, læringsdesign og Blended Learning
 • Erfaring fra utdanningsinstitusjon og/eller kompetanseutvikling i næringslivet
 • Kunne vise til god gjennomføringsevne gjennom tidligere prosjekter/arbeidsoppgaver
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Kreativ og initiativrik, med evne til å ta eierskap i endrings- og utviklingsprosesser
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Løsnings- og beslutningsorientert
 • Du må fungere godt i team og like et høyt arbeidstempo

Stillingen rapporterer til direktør for Executive Bachelor Katrine Kirkebø, er plassert i stillingskategori IV i BIs administrative stillingsstruktur og lønnes etter kvalifikasjoner.


View or Apply

Similar Positions