Seniorbibliotekar/seniorrådgiver

Updated: 4 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor til master og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar noen av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


BIs bibliotektjeneste består av hovedbiblioteket i Oslo (Nydalen), bibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger, samt det digitale biblioteket, - som alltid er åpent. Bibliotektjenesten har 34 ansatte og er basert på et integrert læringskonsept som rommer både arbeidsplasser og informasjons- og læringsressurser. Vi har en klar brukerorientering med kontinuerlig fokus på ressurser og tjenester til beste for studenter og forskningsmiljø. For informasjon om BI biblioteket, se http://www.bi.no/bibliotek .

Vi søker nå etter en medarbeider med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og Open Access.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

Ansvarlig superbruker for forskningsdokumentasjonssystemet Cristin

 • Administrasjon
 • Brukerstøtte
 • Kontrollprosedyrer for rapportering av BIs vitenskapelig publisering til Database for høyere utdanning (DBH)
 • Administrasjon og registrering prosjektkatalog Cristin

Superbruker for BI Open Archive

 • Eksport Cristin - BI Open Archive
 • Registrering i arkivet
 • Deltakelse i arbeidet med etablering av OA retningslinjer og publiseringsfond

Superbruker for det faglige rapporteringsverktøyet Sedona

 • Administrasjon
 • Brukerstøtte
 • Eksport av publikasjoner Cristin – Sedona

Avhengig av kompetanse og erfaring kan det tillegges andre oppgaver til stillingen.

Vi søker deg som har:

 • Minimum bachelorutdanning i bibliotekfag. Relevant fagkompetanse og arbeidserfaring kan kompensere for krav til bibliotekfag
 • Relevant arbeidserfaring fra institusjoner innen høyere utdanning eller forskning
 • God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy i akademia
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker oss en medarbeider som er engasjert og med gode formidlingsevner. Du må kunne arbeide selvstendig og utadrettet, Du må like å arbeide med mennesker og ha evne til kommunikasjon og samarbeid.

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte arbeidskolleger med høye ambisjoner
 • 35 timers arbeidsuke. Gode feriebetingelser

Arbeidsstedet vil være BI i Oslo (Nydalen). Stillingen er tenkt å skulle rapportere til Biblioteket ved bibliotekdirektør og er plassert i stillingskategori IV i BIs administrative stillingsstruktur. Lønn etter kvalifikasjoner.


View or Apply

Similar Positions