Rådgiver/Seniorrådgiver - Læringsdesign

Updated: about 2 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Rådgiver/Seniorrådgiver - Læringsdesign


Handelshøyskolen BI har høye ambisjoner om å levere studier og kurs med høy kvalitet. Ny teknologi gir nye muligheter for mer fleksibel, dypere og raskere læring. På BI jobber vi bl.a. med en restrukturering av undervisningen på våre 13 Bachelorstudier. I dette arbeidet står varierte læringsformer - Blended Learning -  sentralt.  I første omgang vil alle kjernekurs få egne kursteam der en kursdesigner/læringsdesigner vil spille en viktig rolle for å binde sammen og kvalitetssikre læringsmål, læringsaktiviteter og eksamensform levert i ulike modi (synkront og asynkront, digitalt og face-to-face). Læringsdesigners oppgave er å hjelpe de faglige med å utnytte potensialet som finnes i digital teknologi til å skape gode læringsopplevelser for studentene. BI stiller krav til høy pedagogisk kvalitet og kontinuerlig utvikling av kursleveranser. Vi søker etter en pedagog med solid erfaring fra digital læring som kan bidra til å styrke våre kursleveranser i samarbeid med faglig stab.
I forbindelse med utviklingsarbeidet på våre Bachelorstudier er det nedsatt et eget prosjekt. Stillingen som Rådgiver Læringsdesign er tilknyttet dette prosjektet, men vil inngå som del LearningLab som er BIs kompetansesenter for undervisning og læring.  LearningLab har 13 ansatte som leverer tjenester rettet mot BIs fagansatte innen læringsdesign, produksjon av digitale læringsressurser, pedagogisk kompetanseutvikling og rådgivning.  Senteret driver prosjekter og piloter med fokus på pedagogisk innovasjon gjennom digital teknologi.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede og implementere læringsdesign i kursutviklingsprosjekter i samarbeide med faglig stab på BIs bachelorstudier
 • Lede og implementere prosjekter for utvikling og produksjon av (digitale) innholdselementer/læringsressurser i samarbeid med faglig stab og produksjonsteam på LearningLab

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole eller universitet, minimum en mastergrad
 • Solid erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
 • Oppdatert kunnskap og praktisk erfaring med læringsteknologi, læringsdesign og Blended Learning
 • Erfaring fra utdanningsinstitusjon og/eller kompetanseutvikling i næringslivet
 • Kunne vise til god gjennomføringsevne gjennom tidligere prosjekter/arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Kreativ og initiativrik, med evne til å ta eierskap i endrings- og utviklingsprosesser
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsnings- og beslutningsorientert
 • Du må fungere godt i team og like et høyt arbeidstempo

Stillingen rapporterer til leder for LearningLab Anne Swanberg, er plassert i stillingskategori IV i BIs administrative stillingsstruktur og lønnes etter kvalifikasjoner. Prosjektstillingens varighet er tre år og det kan være mulighet for fast ansettelse.


View or Apply

Similar Positions