Rådgiver - Drift, interiør og kunstnerisk uttrykk

Updated: 5 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Facility innehar konsernfunksjon for Facility Management-funksjoner ved Handelshøyskolen BIs lokaler i Nydalen i Oslo. Bygningsmassen er på ca. 100.000 m². Avdelingen består av støtteavdelinger som service, bygg, miljø, prosjekt og eiendomsforvaltning. Vi skal bidra til at våre studenter, ansatte og leietagere trives og har et godt arbeids- og læringsmiljø i bygget.

I Facility - Service er det nå ledig stilling som rådgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Være Handelsshøyskolen BIs fagperson på området interndrift, møbler, interiør og kunstnerisk uttrykk.
 • Operativt ansvar og daglig oppfølging av kontrakter for drift, møbler og kunstnerisk uttrykk samt kontraktsansvarlig for Facility Support.
 • Drift og forvaltning av bygget i Nydalen slik at helheten og verdien ivaretas innenfor de av ansvarsområdene som ligger inn under Service som avdeling.
 • Være Facility sin fag- og serviceperson og bindeledd mellom BI sine avdelinger/campuser og de ulike leverandørene på området.
 • Gi innspill til utforming av kravspesifikasjoner og kontraktsinngåelser/reforhandling av kontrakter.
 • Videreutvikle gode rutiner og planlegging av orden og vedlikehold, orden på lager og reparasjon, innkjøp og omdisponeringer.
 • Være Facility - Service sin representant, i samarbeid med leder, i møter og råd i forbindelse med oppfølging av eksisterende kontrakter.
 • Delta i arbeidet med nye kontrakter når det er behov for slike. Mulige kommende kontrakter p.r. er f.eks:
  • Implementering av ServiceNow som arbeidsverktøy for Facility
  • Serviceskjema for ansatte på BI
  • Database for våre møbler.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet som interiørarkitekt, Facility Management eller tilsvarende. Arbeidserfaring kan kompensere for utdanning
 • Gode kunnskaper om trender og kvaliteter
 • God økonomiforståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig)

Personlige egenskaper:

 • Selvgående og målbevisst
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Evne til å bygge relasjoner og motivere
 • Beherske pressede situasjoner og være løsningsorientert
 • Ha en proaktiv, engasjert og fleksibel serviceinnstilling som oppfyller BIs og Facilitys ønskede servicestandard
 • Fleksibel når det gjelder til arbeidstid

Handelshøyskolen BI er en spennende arbeidsplass med kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige kollegaer. Ved Handelshøyskolen BI har vi 35 timers arbeidsuke, 5 ukers ferie i tillegg til fri i romjulen og påskeuken. Som ansatt ved Handelshøyskolen BI vil du også ha mulighet til å delta på skolens kurser og programmer.

Stillingen rapporterer til sjef for Facility - Service Bent Kjetil Lærum og er plassert i stillingskategori IV i BIs administrative stillingsstruktur. Noe reisevirksomhet må påregnes.


View or Apply

Similar Positions