Markedsansvarlig

Updated: 3 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Campus Stavanger ble etablert i 1993, og er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Stavanger tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1200 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

Vi søker markedsansvarlig til campus Stavanger. Den markedsansvarlige vil jobbe tett opp mot BIs sentrale markedsavdeling i Oslo og de markedsansvarlige ved studiestedene i Trondheim og Bergen. Stillingen inngår i et nasjonalt team som samarbeider tett om salgs- og markedsarbeidet for rekrutteringen til BIs helsstudier. 


Hovedarbeidsoppgavene vil være som følger:

 • Ansvarlig for koordinering og oppfølging av markedsførings- og salgsaktiviteter
 • Opptaksansvarlig for førsteårsstudenter ved bruk av IT-baserte studieadministrative verktøy
 • Personal- og driftsansvar for vårt PR-/Callteam (studentassistenter)
 • Koordinering av messer og andre eventer med rekrutteringsformål
 • Salgs- og rekrutteringsansvar for heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI – campus Stavanger
 • Webredaktør for interne og eksterne kommunikasjonskanaler (bi.no/stavanger, atbi.no, infoskjermer)
 • Redaktør for sosiale medier (facebook, instagram og snapchat)
 • Operativt ansvar for salgsaktiviteter via CRM og Dialog
 • Budsjettansvar

Arbeidstaker er forpliktet til å utføre annen type arbeid dersom arbeidsgiver ønsker dette.

Vi søker etter en person med følgende nøkkelkvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå eller høyere innen f.eks. markedsføring, journalistikk eller økonomiske/administrative fag. Erfaring fra et lignende ansvarsområde er en fordel
 • Resultatsorientert og målbevisst
 • Analytisk anlagt
 • Kvalitetsbevisst
 • Markedsorientert
 • Bred kompetanse på bruk av IT/software, tekniske systemer og/eller annonseringsvektøy (f.eks. Adobe photoshop, IT-administrative verktøy, Facebook Ads, Google AdWords)
 • Erfaring med rapporteringsverktøy, CRM-systemer og generell administrativ saksbehandling

For å lykkes i denne stillingen er det viktig med følgende personlige egenskaper:

 • Samarbeidsdyktig
 • Analytisk og salgsorientert
 • Selvstendig
 • Evne til å jobbe effektivt under press
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig

Handelshøyskolen BI er en spennende arbeidsplass med kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige kollegaer. Arbeidsstedet vil være campus Stavanger. Stillingen rapporterer til direktør campus Stavanger, og er plassert i stillingskategori IV i BIs administrative stillingsstruktur.


View or Apply

Similar Positions