Høyskolelektor / Førstelektor innen entreprenørskap

Updated: 4 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Ved Handelshøyskolen BI, er det ledig fast stilling som høyskolelektor/førstelektor innen fagområdet entreprenørskap ved institutt for strategi.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen omfatter først og fremst undervisning og pedagogisk utvikling. Det er ønskelig at søkere kan påta seg undervisningsoppgaver over et bredt spekter av studieprogrammer på bachelornivå. Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk, så søkere bør beherske et skandinavisk språk. Dokumentert erfaring med undervisning av store klasser på bachelornivå og veiledning av oppstartsteam, vektlegges. Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende, samt relevant erfaring fra å starte virksomhet eller erfaring med denne typen bedrifter. Kjennskap til virkemiddelapparatet, StartUp-scenen og relevant metodikk for virksomhets- og forretningsutvikling, er ønskelig.  

Det forventes at den som tilsettes har evne og vilje til aktivt å bidra til instituttets fagmiljø. Motiverte kandidater kan regne med spennende utfordringer i et sammensatt, dynamisk og stimulerende fagmiljø. Entreprenørskap og økonomi bacheloren har hatt en jevn vekst. Det er over 300 studenter i Nydalen og programmet tilbys i Bergen, Stavanger og Trondheim fra høsten 2017. Den ansatte vil inngå i et team av kolleger.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter avtale.

Kvinner oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere vil innkalles til intervju og prøveforelesning. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til å tilsette søkere som best tilfredsstiller faglige og pedagogiske kriterier, har relevant erfaring og viser gode personlige samarbeidsevner.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Faglige arbeider, samt dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes separat i fire eksemplarer. Dette stiles til Rektor og sendes Handelshøyskolen BI, ved Personalavdelingen, Nydalsveien 37, 0484 Oslo.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.


View or Apply

Similar Positions