Førsteamanuensis i kommunikasjon

Updated: 5 months ago

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet.

BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.


Ved Handelshøyskolen BI er det en ledig stilling som førsteamanuensis i kommunikasjon. Stillingen er lagt til institutt for kommunikasjon og kultur. Instituttet driver aktiv forskning og undervisning innen kommunikasjon i skole- og barnehageledelse, PR og kommunikasjon, interkulturell ledelse og kommunikasjon og ledelse i kulturnæringer.

I tråd med BIs visjon om å være en ledende vitenskapelig handelshøyskole i Europa, søker vi etter en kandidat med doktorgrad i kommunikasjon og/eller ledelse fra en anerkjent institusjon. Stillingen er permanent og kandidaten bør kunne vise til relevant forskning publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter og dokumentere gode pedagogiske egenskaper. Stillingen er lagt til vår forskningsgruppe for barnehage- og skoleutvikling og skal bidra til utbygging og utvikling av et forskningsmiljø innenfor disse områdene.

Et særlig ansvar for stillingen vil være å utvikle undervisning og forskning som øker ledernes kapasitet for endring og omstilling innenfor utdanningsinstitusjoner fra barnehage tom videregående utdanning. Stillingen medfører undervisning relatert til utvikling og fornyelse av BIs programmer innenfor barnehage og skole. Det innebærer både et ansvar for å utvikle nye forskningsprosjektet på området og ansvar for undervisning på området.

Den som tilsettes må ha solid undervisning og forskningskompetanse innenfor områdene nevnt ovenfor. Det må også kunne vises til god evne til å generere eksternt finansiert forskning. Gode pedagogiske evner forventes. Det vil også være en fordel med inngående kjennskap til utdanningssektoren og erfaring fra undervisning og veiledning på Executive nivå. Det legges vekt på evne til å initiere og lede faglig innsats, samt til å skape tverrfaglig samarbeid med andre aktører innen forskning, undervisning og arbeidsliv, nasjonalt og internasjonalt.

Den som tilsettes må kunne dokumentere tilfredsstillende faglige kvalifikasjoner, forskningsmessig erfaring, og vitenskapelig kompetanse på flere av fagområdene innenfor skole- og barnehageforskning, pedagogikk og læringsmiljø. BIs faglige tilbud og virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og hver enkelte faglige medarbeider forventes også å arbeide med oppdatering og utvikling av undervisningstilbud.

Ved Handelshøyskolen BI legges det vekt på empirisk og praktisk orientering og på undervisningskapasiteten i våre programmer innen alle fagområder. Dessuten vil det telle positivt at man, i tillegg til vitenskapelige kvalifikasjoner på doktorgradsnivå, kan dokumentere god formidlingsevne overfor studenter og BIs partnere i arbeidsliv og offentlig sektor. 

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige stillinger på universitetsnivå, slik de er uttrykt i BIs tilsettingsreglement. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og til personlige samarbeidsevner. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider, samt eventuelle opplysninger om og/eller dokumentasjon av annen virksomhet som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner sendes elektronisk. Husk at høyeste utdanning og annen relevant dokumentasjon må dokumenteres.

Faglige arbeid, kopier av inntil femten publikasjoner, sendes separat i fire eksemplarer. Det er ikke anledning til å sende inn arbeid etter fristen. Arbeidene stiles til Rektor og sendes til Handelshøyskolen BI, Personalavdelingen, Nydalsveien 37, 0442 Oslo.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.


View or Apply

Similar Positions