PROJECTLEIDER ‘A BROADER MIND FOR BUSINESS’*

Updated: 9 months ago
Deadline: 06 Dec 2018

Ben jij een echte netwerker die met visie nieuwe contacten legt, onderhoudt en benut? Zie jij meer uitdagingen dan bedreigingen?  En kun je bijdragen aan (de verkenning van) een waardevolle samenwerking tussen wetenschap, samenleving en bedrijfsleven? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar de functie van:

PROJECTLEIDER ‘A BROADER MIND FOR BUSINESS’*

Locatie:                                        AMSTERDAM
Uren per week:                               32 uur

Functieomschrijving
Met A Broader Mind geven wij als VU invulling aan onze bijzondere identiteit en een eigen kleur aan de kerntaken van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Een kleur die past bij de unieke kenmerken van de VU zoals een diverse studentenpopulatie, onze maatschappelijke oriëntatie, sterk interdisciplinair onderzoek en een campus in het hart van de Zuidas. Met A Broader Mind richten wij ons op studenten, medewerkers en de wereld om ons heen.

Als projectleider A Broader Mind for Business creëer je een nieuw programma dat raakt aan thema’s als zin- en betekenisgeving, verbinding leggen met de samenleving, persoonlijke ontwikkeling en  inhoudelijke verdieping en verbreding. In deze functie sla je namens de VU een brug met onze buren op de Zuidas, voor wie deze thema’s ook spelen. Je start ‘from scratch’, dat wil zeggen; je bedenkt en organiseert de infrastructuur, stelt een begroting op, werkt een businessmodel uit, benadert uiteenlopende private en publieke partijen om mee te denken over de invulling van het programma en zoekt naar mogelijkheden deze partijen langjarig aan ons te binden. Je werkt zelfstandig, bent veel op pad, maar weet ook precies wanneer het opportuun is om ons College van Bestuur bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Je beschikt over een groot en relevant zakelijk netwerk, dat je graag inzet voor A Broader Mind vanuit je commitment aan de goede zaak die dit programma dient. Je hebt je sporen verdiend in het bedrijfsleven, maar wil je talenten, contacten, kennis en ervaring nu benutten voor een maatschappelijk relevante opdracht.

Jouw taken
• formuleren van een inhoudelijke visie en deze ook uitdragen
• opstellen van een onderliggend businessmodel
• opstellen van de bijbehorende begroting
• (mede) opstellen van het inhoudelijke programma
• uitvoeren van het brede programmamanagement (met een counterpart binnen de VU)
• initiëren en coördineren van communicatieboodschappen
• verkennen van mogelijkheden tot samenwerking tussen de VU en de Zuidas
• benaderen van private en publieke partijen met het doel deze te laten participeren in het programma
• met betrokken partijen namens de VU een duurzame relatie bewerkstelligen

Ook andere voorkomende werkzaamheden kunnen aan het takenpakket worden toegevoegd.

Functie-eisen
• Academisch werk- en denkniveau
• Aantoonbare kennis en ervaring met programmamanagement in de private en/of publieke sector
• Ervaring met werken in een politiek-complexe omgeving en goed gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen
• Financieel inzicht

Je bent daarnaast zakelijk onderlegd en in staat om zelfstandig zakelijke onderhandelingen te voeren en daarbij de focus te behouden op de belangen die spelen. Je bent adviesvaardig en een sterke coördinator. Je bent initiatiefrijk en hebt een flexibele, proactieve werkhouding met groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast beschik je over de nodige realisatiekracht en doorzettingsvermogen, beweeg je gemakkelijk tussen verschillende stakeholders en ben je integer en discreet in handelen en optreden.

Wat bieden wij
Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 4.911,- en maximaal € 5.978,- bruto per maand, conform salarisschaal 13. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel (Projectmanager 2) en staat open voor 0,8 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar. Aansluitend behoort verlenging tot de mogelijkheden.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
• maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
• ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
• bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
• keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over de VU
Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 23.000 studenten en werken ruim 4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Bestuurszaken
De dienst Bestuurszaken (BZ) verzorgt de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam. We werken daarnaast nauw samen met en voor de faculteiten én de andere diensten van de VU om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie. We zijn verantwoordelijk voor juridische advisering, onderzoeksbeleid en Public Affairs, leveren procesmatige ondersteuning van beleid- en besluitvorming, en dragen inhoudelijk bij aan diverse strategische dossiers. BZ bevordert tevens de VU-brede governance, control en compliance en draagt zorg voor academische plechtigheden als promoties en hooglerarenbenoemingen.

Werken bij Bestuurszaken betekent dat je meewerkt aan het dagelijkse bestuur, de strategie en het beleid van de VU, samen met een uitgebreid intern en extern netwerk van stakeholders. Bij BZ werken in totaal 65 medewerkers (56,0 fte), verdeeld over de afdelingen Beleid en Bestuursondersteuning; Bestuurlijke en Juridische Zaken; Management Ondersteuning; en Documentmanagement en Archief.

*A Broader Mind
Wat is als organisatie je maatschappelijke waarde? Hoe houd je een goede balans tussen ‘people-planet en profit’ en hoe blijf je relevant voor de samenleving in een veranderende wereld? Binnen organisaties en bij hun medewerkers spelen thema’s als betekenisgeving, maatschappelijk besef en verantwoordelijkheid dragen voor de wereld om je heen, een steeds belangrijkere rol. De grondslag van de VU is om bij te dragen aan een betere wereld. Met onze maatschappelijke oriëntatie zijn wij voorloper in het leggen van de verbinding tussen de academie en de samenleving. Vraag is hoe de VU en het bedrijfsleven elkaar hierin kunnen versterken.

Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een e-mail met jouw curriculum vitae en motivatiebrief vóór 6 december 2018 onder vermelding van vacaturenummer 18411 t.a.v.

Naam:                 mw. mr. Manon Polak
Functie:               Hoofd Beleid & Bestuursondersteuning a.i.
E-mail:                 vacatures.bz@vu.nl

Vragen
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:

Naam:                 mw. Nynke Rodenhuis
Functie:               Sr. Beleidsmedewerker
E-mail:                 vacatures.bz@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


View or Apply

Similar Positions