Postdoc i kroniske smerter

Updated: 4 months ago

Ved Forskningsenheden for Anæstesiologi , Klinisk Institut, er en stilling som postdoc i kroniske smerter (19,75% tid) ledig til besættelse snarest muligt.

Ansættelse i stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Forskningsenhedens opgaver omfatter kroniske smerter, anæstesiologi og intensiv behandling.

Forskningsopgaver:

Hovedformålet for projektet er at opbygge en biobank med blod og cerebrospinalvæske hos patienter med kroniske, komplekse, nonmaligne smerter og raske kontroller mhp. analyse af biomarkører for glia- og immunaktivitet i CNS. Projektet forventes at løbe over en 3-årig periode. Kandidaten forventes at lede opbygning af biobank, indsamling af prøver og efterfølgende analyser.

Forventninger til kvalifikationer:

• Ph.d.-grad i smerteforskning
• Rutine i lumbalpunktur og udførelse af kvantitative sensoriske tests
• Kendskab til logistik og daglig arbejdsgang på en operationsgang og i et tværfagligt smertecenter vil være en stærk forudsætning for at lede den logistiske del af projektet.
• Danskkundskaber en forudsætning

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos institutleder professor Kirsten Kyvik, e-mail kkyvik@health.sdu.dk eller hos forskningsleder, professor Palle Toft, e-mail Palle.toft@rsyd.dk.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer):

• ansøgning
• curriculum vitae
• kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
• en komplet og nummereret publikationsliste
• de 3 videnskabelige peer-reviewed publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf.- eller docx.-fil for hver enkelt publikation 
• undervisningsportefølje
• en forskningsplan

Se endvidere fakultetets vejledning for ansøgere på nedenfor angivne link.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vejledning for ansøgere


View or Apply

Similar Positions