Lektor (10%) i onkologisk sygepleje

Updated: 4 months ago

Ved Forskningsenheden for Onkologi , Klinisk Institut, er en stilling som lektor (10%) i onkologisk sygepleje ledig til besættelse snarest muligt.

Forskningsenheden har opgaver indenfor alle onkologiens subspecialer, fx brystkræft, lungekræft, malignt melanom, hoved-hals-kræft, kræft i mavetarm-kanalen og gynækologisk kræft. Desuden er enheden aktiv indenfor radioterapi, understøttende behandling og geriatrisk onkologi.

Forskningsopgaver: 

Det forventes, at den, der ansættes, har forskningserfaring og er i stand til at etablere selvstændig forskning og forskningsledelse i et forskningsmiljø på internationalt niveau.

Den, der ansættes, skal have en ph.d. i sygepleje og en stærk baggrund inden for klinisk sygepleje. Forskningserfaring inden for patienter med en kræftlidelse er nødvendigt. I særdeleshed satses på forskning indenfor patient- og pårørende inddragelse og rehabilitering af ældre kræftpatienter.

Det forventes, at den, der ansættes, kan bidrage med vejledning af ph.d.-studerende samt selvstændigt gennemføre forskningsprojekter.

Uddannelsesopgaver:

Den, der ansættes, skal kunne indgå i undervisning indenfor onkologi og sygepleje, vejledning af forskerstuderende, bedømmelsesopgaver og evaluering af ph.d.– ansøgninger.

Endvidere skal den, der ansættes kunne være hovedvejleder for ph.d.-studerende.

Forventninger til kvalifikationer:

  • phd i sygepleje indenfor relevant område.
  • relevant undervisningserfaring.
  • baggrund indenfor klinisk sygepleje

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Forskningsleder Jørn Herrstedt, e-mail herrstedt@rsyd.dk eller viceinstitutleder Niels Marcussen, Klinisk Institut, e-mail nmarcussen@health.sdu.dk.

Funktionsbeskrivelse kan indhentes ved henvendelse pr. e-mail til rekrutteringskonsulent Elisabeth Lohmann Andersen, elohmann@health.sdu.dk .

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, og ansøgere vil få deres egen bedømmelse tilsendt.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer): 

• ansøgning
• curriculum vitae
• kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
• en komplet og nummereret publikationsliste
• de op til 8 videnskabelige, peer-reviewed publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf.- eller docx.-fil for hver enkelt publikation
• undervisningsportefølje (se link nedenfor)
• en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen. 

Se endvidere fakultetets vejledning for ansøgere på nedenfor angivne link.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Vejledning for ansøgere


View or Apply

Similar Positions