IVK Faglig vejleder

Updated: 5 months ago

Ved International Virksomhedskommunikation opslås 1 ledig stilling som faglig vejleder til besættelse snarest muligt og frem til 30. juni 2018 ved Campus Odense, med mulighed for forlængelse.

Forventet omfang ca. 50 timer pr. vejleder for et semester.

Studerende, der er under uddannelse ved International Virksomhedskommunikation, og som minimum har bestået 1. årsprøven samt i øvrigt følger uddannelsen efter normeret tid foretrækkes.

Den faglige vejleder skal vejlede og støtte medstuderende i forbindelse med tilrettelæggelse af studiet, herunder planlægning af udlandsophold, samt i forbindelse med problemer af forskellig art, som måtte opstå i løbet af studiet. Den faglige vejleder deltager også i studieintroduktioner, informationsmøder, åbent hus arrangementer og lignende aktiviteter.

Fremsend motiveret ansøgning vedlagt CV og eksamensudskrift.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til studieleder Flemming Smedegaard, tlf. 6550 3355, e-mail: fsm@sdu.dk

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.

Bemærk: Ved ansættelse som studentermedhjælp eller faglig vejleder er det en forudsætning, at den valgte kandidat er indskrevet som studerende på SDU.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her .

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


View or Apply

Similar Positions