Ingeniør søges til undervisning og vejledning på SDU Civil and Architectural Engineering

Updated: 4 months ago

Vores aktiviteter vokser, da vi har oplevet et væsentligt øget optag af studerende. SDU Civil and Architectural Engineering, en sektion under Institut for Teknologi og Innovation ved Syddansk Universitet, Odense søger derfor en ny medarbejder til undervisning og vejledning samt udviklingsprojekter med ansættelse pr. 1. august 2017 eller hurtigst muligt derefter.

Vi har brug for en underviser inden for fagområderne afløbs- og anlægsteknik. Så har du stor faglig ballast, og brænder du for at formidle din viden, kan vi tilbyde en unik mulighed for at undervise vores engagerede og nysgerrige unge mennesker.

Har du lyst til at indgå i et dynamisk uddannelses- og forskningsmiljø med tæt kontakt til erhvervslivet, så hører vi gerne fra dig.

SDU Civil and Architectural Engineering
Til vores sektion SDU Civil and Architectural Engineering søger vi en bygningsingeniør med erfaring fra rådgiver – og/eller entreprenørbranchen inden for flere af områderne:

  • Vejbygning
  • Byggemodning
  • Geoteknik
  • Afløbsteknik
  • Anlægsteknik
Vi forventer, at:
  • du er uddannet ingeniør – gerne civilingeniør, måske med masteroverbygning eller ph.d. Hvis du har baggrund som diplomingeniør eller tilsvarende, vil du som et led i din ansættelse skulle indgå i et efteruddannelsesforløb.
  • du med gå-på-mod kan formidle din viden på en pædagogisk facon. Har du erfaring i at undervise på en videregående uddannelse, er det en fordel.
  • du er kontaktskabende i forhold til erhvervslivet med henblik på samarbejde og projekter.
  • du har lyst til at udvikle dig – og os.  Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere løbende udvikler og efteruddanner sig. Kun gennem løbende udvikling kan vi sikre kvaliteten af undervisningen.
  • du er engageret og initiativrig. Til gengæld tilbyder vi et job, hvor du har fleksibilitet i tilrettelæggelsen af dit arbejde.

Anvendelsesorienterede uddannelser og samarbejde med erhvervslivet
Vi lægger stor vægt på erhvervsrettet og anvendelsesorienteret undervisning, og det forventes, at du har relevant erhvervserfaring inden for dit område.

Du vil på baggrund af dine kvalifikationer blive ansat som enten adjunkt eller lektor. Stillingen er en undervisningsstilling uden forskningsforpligtigelse, men indeholder gode muligheder for udviklingsorienterede aktiviteter i forskningsprojekter eller i samarbejde med virksomheder.

God undervisning er en mærkesag for os
Som nyansat underviser gennemfører du som en del af ansættelsen et pædagogisk kursus, der giver dig de nødvendige redskaber til at kunne bedrive god og inspirerende undervisning.

Overordnet er vores uddannelser tilrettelagt med en kombination af teorikurser og projekter, og du vil skulle indgå i begge aktiviteter. Undervisningen planlægges i teams, og vi forventer, at du engageret indgår i den løbende udvikling af fremtidens ingeniøruddannelser.

Instituttet har forskning og uddannelse inden for en række faglige områder og har ca. 100 ansatte. På instituttet underviser både forskere og ingeniører med erfaring fra erhvervslivet.

Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmeside: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/ITI og om sektionen på http://sdu.dk/civil

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til vicesektionsleder Martin Haselbach på 2970 1537 eller maha@iti.sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som adjunkt er normalt for 3 år.

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2015 .

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på siden. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Læs venligst Vejledning for ansøgere .

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde:
• Ansøgning
• Detalejeret CV
• Eksamensbeviser (Kandidat-,  og ph.d.-bevis)
• Oplysninger om evt. tidligere undervisningserfaring, vedhæftes under undervisningsportefølje

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


View or Apply

Similar Positions