GENOPSLAG Klinisk lektor med undervisningsopgaver i hudsygdomme

Updated: 6 months ago
Deadline: The position may have been removed or expired!

Ved Klinisk Institut opslås en stilling som klinisk lektor i hudsygdomme med 30 konfrontationstimer i gennemsnit til besættelse for perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2020.
 
Funktionsområde:
 

Undervisning og afvikling af eksamen primært i hudsygdomme på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser. Funktion som mentor for studerende på kandidatuddannelsen i medicin kan komme på tale.
 
Kvalifikationer:
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at ansøgere besidder følgende kvalifikationer:

 
• En afsluttet speciallægeuddannelse
 • Kvalifikationer som forsker og ved forskningsbaseret klinisk udvikling
 • Pædagogiske kvalifikationer og interesse for uddannelse

Det er en forudsætning for ansættelsen som klinisk lektor, at den, der ansættes, samtidig har hovedansættelse ved Odense Universitetshospital.

Såfremt en eventuelt potentiel ansøger ikke findes kvalificeret til et klinisk lektorat, vil ansættelse som ekstern lektor kunne finde sted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Kirsten Kyvik, e-mail kkyvik@health.sdu.dk

Ansættelse sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 29. november 2012.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Søg stilling online" nederst på denne side. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf.- eller docx.-filer):

• Curriculum vitae og redegørelse for hhv.:
• erfaring som underviser
• videre- og efteruddannelse indenfor pædagogik/didaktik
• erfaring med uddannelsesadministration
• erfaring ved fremstilling af undervisningsmateriale herunder e-learn
• egen indsats som underviser ved prægraduat uddannelse, eks. i form af skriftlig studenterevaluering og endelig
• en vision for, hvorledes ansøgeren ser sin egen mulighed for at bidrage til den igangværende pædagogiske udvikling af fakultetets prægraduate uddannelser.

Fakultetet lægger særlig vægt på de undervisningsmæssige kvalifikationer hos ansøgerne til kliniske lektorater og det er derfor et krav for vurdering af ansøgningen at disse oplysninger gives, jf. ovenfor.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


View or Apply

Similar Positions