Koordinaattori

Updated: 3 months ago

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 000, joista lähes 400 on professoreita. Pääkampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Koordinaattori, University Pathway Finland (Science&Technology)

Koordinaattorin tehtävä liittyy Aalto-yliopiston Talent Boost -strategiahankekokonaisuuteen, erityisesti digitaalisiin polkuopintoihin kansainvälisille opiskelijoille. Tehtävät ovat monipuolisia hallinnon, markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun tehtäviä. Tehtävä on määräaikainen 31.12.24 saakka

 Koordinaattorina

• toteutat monipuolisia markkinointitoimenpiteitä eri medioissa (mm. uutiskirjeet, verkkosivut, sosiaalinen media)

• vastaat tiedusteluihin ja neuvot polkuopintoihin hakemisessa

• hallinnoit polkuopintohakemusprosessin ja valinnat sekä näihin liittyvän tiedotuksen

• hoidat laskutuksen tehtäviä

• toimit polkuopiskelijoiden opintosuunnittelijana ja -ohjaajana, vastaat rekisterin ylläpidosta ja todistusten valmistelusta

• hoidat opetukseen ja tentteihin liittyviä järjestelyitä opettajien tukena

• hoidat tuntiopettajien palkkioasiat

• osallistut kevään 2023 opiskelijavalintojen toteuttamiseen

• osallistut kv. opiskelijoiden palvelukokonaisuuden kehittämiseen

• hoidat muita esimiehen kanssa sovittuja tehtäviä, mm. tapahtumajärjestelyitä,  yhteydenpitoa sidosryhmiin ja raportoinnin valmistelua.

Toteutat hanketta tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopistossa erityisesti oppimispalveluiden, opiskelijarekrytoinnin, Summer Schoolin ja tekniikan korkeakoulujen kanssa sekä muiden Suomen tekniikan alan yliopistojen kanssa.

Sinulle on luontevaa työskennellä moninaisuutta edistävässä, kansainvälisessä toimintaympäristössä. Arvostamme oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Sinulla on vahvat vuorovaikutustaidot ja teet yhteistyötä positiivisella asenteella. Kykenet ennakoivaan ja itsenäiseen työskentelyyn ja sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme hyvää kielitaitoa sekä suomen että englannin kielessä.

Tarjoamme sinulle dynaamisen työyhteisön, jossa osaamistasi arvostetaan. Tulet osaksi sitoutunutta yhteisöä, jossa työskentelemme kohti yhteisiä tavoitteita. Lisäksi tarjoamme joustavat työajat sekä mahdollisuuden vastuullisiin ja mielenkiintoisiin työtehtäviin. Työpaikka sijaitsee Otaniemen kehittyvällä kampuksella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän vaativuus sijoittuu tasolle 8.

Kiinnostuitko?

Jos haluat liittyä joukkoomme, lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta 12.4.2022 mennessä. Liitä mukaan hakemuskirje ja CV. Käymme hakemuksia läpi jo hakuajalla, ja tehtävä voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä. Aallon sisäisiä hakijoita pyydämme hakemaan HR-järjestelmä Workdayn kautta.

Lisätietoja antaa

Projektipäällikkö Sanna Viitanen

Tel. +358504739711, sanna.1.viitanen@aalto.fi

Aalto University is a community of bold thinkers where science and art meet technology and business. We are committed to identifying and solving grand societal challenges and building an innovative future. Aalto has six schools with nearly 11 000 students and a staff of more than 4000, of which 400 are professors. Our main campus is located in Espoo, Finland. Diversity is part of who we are, and we actively work to ensure our community’s diversity and inclusiveness. This is why we warmly encourage qualified candidates from all backgrounds to join our community. 

Coordinator, University Pathway Finland (Science & Technology)

The coordinator will work on the Aalto University Talent Boost project, focusing primarily on a digital pathway programme for international students. The position is temporary until 31.12.24.

The coordinator’s work includes various tasks in administration, marketing, communications, and customer service.

As coordinator

- you implement marketing measures in various media (e.g. newsletters, websites, social media)

- you respond to inquiries and advise international students on applying for the pathway

- you manage the pathway application process and selections and carry out related communication

- you handle some financial administration

- you work as a study coordinator and instructor for the pathway students and take care of the study register and certificates

- you assist teachers in organising online teaching and exams

- you participate in the implementation of the spring 2023 student admissions

You will also participate in developing international students’ services and the future pathway programme.  You will perform other tasks agreed upon with your supervisor, e.g. event arrangements, communication with stakeholders and preparation of reports.

You are implementing the project in close cooperation with Aalto University schools and other units such as learning services, student recruitment, the Summer School, and other Finnish universities in the field of technology.

You are comfortable working in an international environment that promotes diversity. We value initiative, flexibility, and the ability to act in rapidly changing situations. You have strong interaction skills and collaborate with a positive attitude. You can work proactively and independently and possess a higher education degree. We value good language skills in English and Finnish.

We offer you a dynamic work community where your skills are valued. You will become part of a committed community where we work towards common goals. We offer flexible working hours and the opportunity for responsible and exciting work tasks. The workplace is located on the developing campus of Otaniemi, with good transport connections. The General collective agreement for universities determines remuneration. The requirement level of the position is level 8.

Inquiries

Project manager Sanna Viitanen

Tel. +358504739711, sanna.1.viitanen@aalto.fi

If you want to join our community, please submit your application through our recruitment system by Tuesday, April 12th, 2022.

More about Aalto University:

Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity


View or Apply

Similar Positions